STOFFENDAG 2016

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

Stoffendag 2016
Dinsdag 13 december 2016, De Reehorst, Ede

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

Veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen blijft een speerpunt voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De brancheverenigingen van de formulerende chemische industrie, waaronder de was- en reinigingsmiddelenindustrie, verffabrikanten en de rubber en kunststofindustrie, organiseren daarom in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland ook dit jaar de landelijke stoffendag.

Praktische workshops

Het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen staat natuurlijk centraal. Nog meer dan voorgaande jaren is de doelgroep het Midden- en Kleinbedrijf. Deelnemers kunnen kiezen uit een groot aantal workshops, waarbij een hands-on benadering het uitgangspunt is. Experts en ervaringsdeskundigen praten u bij over de laatste ontwikkelingen, bespreken best practices en brengen u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving.

Breed scala aan onderwerpen

Het onderwerpenpakket wordt uitgebreid ten opzichte van voorgaande jaren. Denk bijvoorbeeld aan: hoe maak je een werkprocedure voor persoonlijke beschermingsmiddelen, praktische handvatten voor het maken van een RI&E voor stoffen en machines, wat zijn aandachtspunten bij het werken met kankerverwekkende stoffen, ontwikkelingen rond opslagregelgeving (bijv. PGS15), omgaan met het veiligheidsinformatieblad in de praktijk, actuele veranderingen in de Arbowet, etcetera.

Netwerk en informatiemarkt

Daarnaast biedt de Stoffendag deelnemers de gelegenheid om te netwerken met gelijkgestemden en deskundigen, en is er tijd voor het bezoeken van een uitgebreide informatiemarkt.