STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

De eerste digitale editie van de Stoffendag was een succes!

De Stoffendag is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét jaarlijkse evenement voor industrie en overheden om informatie uit te wisselen over het omgaan met gevaarlijke stoffen. Als sector die te maken krijgt met gevaarlijke stoffen op de werkvloer, weten we hoe belangrijk het is om soms de manier van werken aan te passen om zo gezondheidsrisico’s te verkleinen. Aan het einde van de zomer bestond er dan ook geen twijfel meer: een fysieke bijeenkomst, zoals we dat gewend zijn op de Stoffendag, was niet verantwoord. Tegelijkertijd bleef de vraag naar informatie rondom het veilig werken met gevaarlijke stoffen onverminderd groot. Deze bijeenkomst niet door laten gaan was dan ook geen optie. Gelukkig dachten onze sponsoren daar hetzelfde over. Daarom vond in 2020 de eerste digitale editie van de jaarlijkse Stoffendag plaats.

Op woensdag 9 december opende dagvoorzitter Lisa Sligting van de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam de Stoffendag vanuit haar woonkamer. Eerste keynote was Staatssecretaris Bas van ’t Wout van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij benadrukte in een videoboodschap het belang van een bijeenkomst als de Stoffendag, zeker in het licht van het aantal gevallen van beroepsziektes gerelateerd aan gevaarlijke stoffen. Ook verwees hij naar de onlangs ontwikkelde handige tool; de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen.

De tweede keynote spreker was Marco Mensink , directeur van de Europese Federatie van Chemische Industrie (Cefic). Hij   stond in zijn videoboodschap stil bij de recent gepubliceerde Chemical Strategy for Sustainability en waarschuwde voor de veranderingen in het stoffenbeleid die daarmee de komende jaren op ons afkomen.

De plenaire opening werd afgesloten door een liveboodschap van de directeur van de VVVF en de VLK, Jaitske Feenstra. Zij ging in op de eerste twee boodschappen en onderstreepte het belang van keten- en sectorsamenwerkingen om daarmee zowel het veilig werken met gevaarlijke stoffen te bevorderen alsook de innovaties die nodig zijn om te kunnen voldoen aan het snel veranderende stoffenbeleid. 

 We verwelkomden op de Stoffendag ruim 300 online deelnemers. Verspreid over de dag vonden 19 workshops plaats. Alle workshops kunnen, anders dan voorgaande jaren, worden teruggekeken via een inlog op de website van de Stoffendag die aan alle deelnemers beschikbaar wordt gesteld. 

Groot gemis was de informatiemarkt waar bezoekers kunnen netwerken, informatie uitwisselen of vragen bespreken die niet tijdens de workshops ter sprake zijn gekomen. Juist nu, in een tijd waar we elkaar op de werkvloer nauwelijks tegenkomen, zijn die momenten extra belangrijk. Om dat gemis een beetje op te vangen, was er door de organisatie een forum opgezet, te bezoeken via forum.stoffendag.nl.

De organisatie krijgt terug op een succesvolle digitale bijeenkomst waar iedereen zich heeft ingezet om ondanks de omstandigheden toch zo veel mogelijk informatie op een prettige manier uit te wisselen.

Volgend jaar mogen we u hopelijk weer ontvangen op een fysieke bijeenkomst!