STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sprekers

Mr. Marc Kuipers

Inspecteur Generaal Inspectie SZW

Marc Kuipers is sinds 1 mei 2016 inspecteur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Marc Kuipers studeerde Nederlands Recht in Utrecht.


Prof. dr. Jop Groeneweg

Professor of Safety Science (TU Delft)

Jop Groeneweg is professor in de sectie Cognitieve Psychologie en de sectie Psycho metrics and Experimental Design en projectmanager 'Menselijke factor bij ongevallen' bij het 'Centre for Safety Research' aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast Professor of Safety Science in the Safety and Security Science section bij de TU Delft.

Als deeltijd docent bij o.a. de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Dutch Academy for Occupational Health and Safety (TNO-PHOV) geeft hij cursussen op het gebied van veiligheid aan een breed publiek in bedrijven en andere organisaties.

Onder andere als lid van diverse commissies van de Gezondheidsraad en diverse Ministeries adviseert hij de overheid op het gebied van veiligheid, beroepsmatige gezondheidszaken en organisatorisch falen. Jop Groeneweg is tevens verbonden aan AdviSafe Risk Management als wetenschappelijk consultant.

Jop Groeneweg geeft regelmatig presentaties over veiligheid en aan veiligheid gerelateerde onderwerpen bij nationale en internationale conferenties en symposia.