STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Programma Stoffendag 2018

9.30

Ontvangst

10.00

Plenaire opening en Keynote sprekers

Drs. ir. Peter Torbijn - Directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Prof. dr. Ira Helsloot - Hoogleraar Besturen van Veiligheid - Radboud Universiteit

10.45

Pauze - netwerkmoment en mogelijkheid bezoek sponsoren en informatiemarkt

11.00

Sponsorpitches in plenaire zaal

11.15

Eerste workshopronde

12.15

Lunch - netwerkmoment en mogelijkheid bezoek sponsoren en informatiemarkt

12.45

Sponsorpitches in plenaire zaal

13.15

Tweede workshopronde

14.15

Pauze - netwerkmoment en mogelijkheid bezoek sponsoren en informatiemarkt

14.30

Sponsorpitches in plenaire zaal

14.45

Derde workshopronde

15.45

Afsluiting en Netwerkborrel