STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sprekers

Hieronder vindt u informatie over de keynote sprekers tijdens de Stoffendag. Sprekers tijdens de workshops kunt u vinden in het workshops-overzicht.

Drs. ing. Peter Torbijn

Directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Peter Torbijn is sinds een paar jaar directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij directeur Ruimtelijk Beleid bij het toenmalige Ministerie van VROM. Hij studeerde bouwkunde en bedrijfskunde.


Prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid - Radboud Universiteit

Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.