STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Stoffendag 2018 weer een groot succes

Industrie en overheden delen kennis en ervaringen op jaarlijkse Stoffendag

De Stoffendag groeit uit tot hét jaarlijkse evenement voor industrie en overheden om met elkaar te praten over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Meer dan 330 deelnemers kwamen op 12 december 2018 bijeen in Ede. Hoofdsprekers waren Peter Torbijn (Ministerie van I&W) en Ira Helsloot (Radboud Universiteit). Vervolgens konden deelnemers kiezen uit 25 workshops. De Stoffendag werd dit jaar ondersteund door elf industrie-organisaties. Ook Inspectie SZW leverde weer een belangrijke bijdrage.

Dagvoorzitter was Lisa Sligting van de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam, de branche­vereniging die leidend was in de organisatie van de Stoffendag. Bij de opening stond Sligting stil bij de groei van het evenement. Met 30% meer deelnemers dan vorig jaar voorziet de Stoffendag in de behoefte aan het opdoen van informatie en het netwerken met betrokkenen.

“Non-toxic environment”

Peter Torbijn beet het spits af met zijn toelichting op overheidsmaatregelen. Hij vertelde dat er met REACH veel is verbeterd, maar dat registratiedossiers nog vaak belangrijke informatie missen. Vanuit zijn functie als directeur omgevingsveiligheid en milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stelde Torbijn dat de maatschappij schandalen als GenX niet meer accepteert. De overheid bindt daarom de emissie van gevaarlijke stoffen en potentieel gevaarlijke stoffen aan strenge regels. Vergunningen worden opnieuw bekeken. I&W ondersteunt het motto van de Europese Commissie van een “non-toxic environment”. Torbijn wees tot slot op het belang van “Save by Design”-productie.

Disproportioneel

Dat wetgeving ook disproportioneel kan zijn, was de rode draad in de lezing van prof. dr. Ira Helsoot (hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit). Helsloot nam Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) als voorbeeld. Om aan de nieuw gestelde bodemgrenzen voor PAK’s te voldoen, zijn er miljarden nodig voor grondsanering. Ondertussen krijgen mensen dagelijks via één kopje koffie of één stukje chocolade al meer PAK’s binnen dan de gestelde grens – zonder dat dit een bovenmatig risico met zich meebrengt. De mens handelt niet rationeel, stelde Helsloot, waardoor er soms onzinnige wetgeving wordt ontwikkeld. Er moet meer gekeken worden naar het risico: het gevaar vermenigvuldigd met de kans dat het gevaar daadwerkelijk optreedt. Als de kans erg klein is, dan is het risico ook klein. Helsloot riep de overheden op met gezond verstand beleid te ontwikkelen en niet op basis van emoties.

Programma op maat

Op de Stoffendag werden 25 workshops aangeboden waaruit de deelnemers hun eigen programma konden samenstellen. Er waren workshops over wetgevingen voor emissies naar het milieu, arbeidsomstandigheden, transport en opslag en de wijze waarop men daar pragmatisch mee om kan gaan. Daarnaast waren er 25 sponsoren aanwezig die op de informatiemarkt hun diensten aanboden, zoals advies of software. De stands werden in de pauzes veelvuldig bezocht.

Industrie en inspectie

Dagvoorzitter Lisa Sligting (NVZ) vroeg bij de afsluiting aan Jaitske Feenstra (directeur VVVF - verf en inkt) waarom de VVVF zich inzet voor de Stoffendag. “Bedrijven moeten aan veel wetgeving voldoen, dat wordt steeds meer en het wordt ook een steeds grotere last, vooral voor het midden- en kleinbedrijf,” zei Feenstra . “De Stoffendag biedt de gelegenheid om in één dag up-to-date te zijn en als je meer wilt weten, dan weet je waar je moet zoeken. Dat is een belangrijke doelstelling van deze dag.”

Een andere doelstelling is het netwerken, binnen de industrie en met overheidsorganen. Inspectie SZW (iSZW) was wederom een prominente partner. Nathan Kuper (senior specialist gevaarlijke stoffen binnen het Expertisecentrum van Inspectie SZW) lichtte toe waarom iSZW de Stoffendag belangrijk vindt: “Uiteindelijk gaat het erom dat we met z’n allen zorgen dat we veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. iSZW denkt graag mee met bedrijven over hoe we de wetgeving op een zo praktisch mogelijke manier kunnen implementeren. Met name voor het mkb is dat van belang. We stellen zelf praktische hulpmiddelen op, maar worden ook enthousiast van initiatieven uit de branches. Ik hoop dat volgend jaar ook andere overheidsinstanties zich gaan inzetten voor deze waardevolle bijeenkomst.”