STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sponsoren Stoffendag 2019

 

De Stoffendag, editie 2019, wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich in voor gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Zij is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie SZW werkt op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Een belangrijk aandachtsgebied vormen gevaarlijke stoffen. Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot een beroepsziekte. Er overlijden in Nederland jaarlijks naar schatting ruim 2.700 mensen aan werkgerelateerde kanker. Ongeveer tien procent van de kankergevallen is werkgerelateerd. Daarnaast leiden ongunstige arbeidsomstandigheden onder de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking tot verlies van gezonde levensjaren, en dus tot een aanmerkelijke ziektelast. Dit mogen we niet normaal vinden; blootstelling aan gevaarlijke stoffen is nooit 'part of the job'. Acties om blootstelling te voorkomen zijn dus belangrijk. Bedrijven die in actie willen komen, weten niet altijd hoe en welke informatie precies beschikbaar is. Daarom houdt de Inspectie SZW niet alleen toezicht maar helpt ook om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Een van de middelen is de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen. Met deze tool kan een werkgever zijn bedrijf beoordelen zoals een arbeidsinspecteur dat zou doen. Klik hier voor de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen.

De Inspectie SZW ondersteunt de Landelijke Stoffendag van harte. Het is een uitstekende gelegenheid voor professionals om met elkaar over goede praktijken en gezonde en veilige werkwijzen te praten.

Andere tools die je kunt gebruiken om veiliger en gezonder met gevaarlijke stoffen te werken zijn:
•    De VIB-check (check in een paar stappen of je VIB arbo-proof is): www.VIB-check.nl
•    De Stoffencheck; voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Om even snel te bepalen hoe gevaarlijk de stoffen zijn waarmee je werkt. Download deze app in I-store of Google Play.


BaSystemen

BaSystemen staat voor plezier, veiligheid en gezondheid. Wij hopen samen met u dit te bewaken en te verbeteren. Onze specialisten kunnen u een goed advies geven over verschillende meetinstrumenten. Omdat de toepassingen binnen uw bedrijf zeer specifiek kunnen zijn, denken wij graag  samen met u na over welk meetinstrument voor uw bedrijf de beste toevoeging is. Wij hebben meetinstrumenten voor arbo en veiligheid. Denk aan geluidsmeters, stofmeters, gasdetectie, alleenwerk oplossingen en klimaatmeters. Al onze meters zijn te huur, te koop en voorzien wij van het juiste onderhoud.

BaSystemen helpt u dagelijks om werkplekken veiliger en gezonder te maken. Een veilige en gezonde omgeving is een voorwaarde om ergens met plezier te werken. Mensen die met plezier hun werk doen, werken harder, efficiënter en letten beter op. Gezondheid, veiligheid en plezier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zijn een oplossingsgerichte partij en hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dus of u nu een meter wil huren, kopen, kalibreren, repareren of hier uitleg over wilt ontvangen, bij BaSystemen bent u aan het juiste adres. Meedenken met u als klant is wat wij graag doen!

http://www.basystemen.nl/


Van Leeuwen Gevaarsetiketten BV

U kent Van Leeuwen Gevaarsetiketten misschien al van onze etiketten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor alle modaliteiten. We verkopen daarnaast ook GHS-labels voor het gebruik van deze stoffen en materiaal voor het zelf printen van etiketten in kantoorprinters. Bovendien bieden we DGOffice-abonnementen aan. Hiermee kunt u wet- en regelgeving inzien, informatie bekijken over UN-nummers, uw administratie en statistieken bijhouden en vervoersdocumenten, SDS-sheets en CLP-labels maken. DGOffice biedt modules voor handling, transport, opslag, productie en administratie: deze kunt u geheel op uw eigen wensen en behoeften afstemmen.  

Bij Van Leeuwen Gevaarsetiketten is het echter vooral onze kennis die het verschil maakt: de combinatie van producten en specialistische expertise vormt onze succesformule. Het één kleeft onlosmakelijk aan het ander: we willen u niet alleen kwalitatief goede etiketten bieden, maar ook het juiste etiket voor uw specifieke doeleinden. We adviseren en informeren u dan ook graag persoonlijk. 

Daarnaast heeft u met de door ons gratis verstrekte Whitepaper Gevaarlijke Lading en ons voorlichtingsmateriaal alles wat u moet weten over wet- en regelgeving en complexe etiketteringskwesties binnen handbereik. Kortom: we bieden u wat u nodig heeft om altijd bewust, verantwoord, veilig en op uw eigen manier te werk te gaan.

Meer info: www.gevaarsetiketten.com


Special Cargo Services

 

Wij zijn Special Cargo Services, een ambitieus familiebedrijf op het gebied van gevaarlijke stoffen. Wij maken de vertaalslag naar de praktijk en ondersteunen je met alles op het gebied van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan: verzendklaar maken van gevaarlijke stoffen, opslag en distributie, advies en consultancy, cursussen en opleidingen. Dit doen we al ruim 20 jaar voor uiteenlopende klanten. Ga je met ons in zee, dan staan onze zeer ervaren gevaarlijke stoffen professionals voor je klaar. Strategisch, tactisch en uitvoerend. Samen regelen we alles wat te maken heeft met gevaarlijke stoffen. Binnen de kaders van de wet en passend bij jouw wensen.

Kennisinstituut
Ook voor cursussen en opleidingen is Special Cargo Services de aangewezen partij: Special Cargo College. Zowel klassikaal als op onze eigen moderne trainingslocaties (Rotterdam, Schiphol en Veenendaal) bieden wij een breed aanbod aan gevaarlijke stoffen cursussen en opleidingen voor zowel luchtvaart, zeevervoer, binnenvaart als wegvervoer.

Voor meer informatie over ons bedrijf, onze cursussen en ons team, bezoek onze stand of kijk op www.specialcargo.nl


Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV combineert uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen met operationele kennis. Het team Chemicals Management ondersteunt al decennia bedrijven, overheden en interne adviseurs.

REACH werkzaamheden, zoals registratie voor de deadline 2018 en consortiumbegeleiding zijn veelgevraagd. Daarnaast bieden wij onze klanten inhoudelijke deskundigheid, procesbegeleiding of kennis van alternatieven bij classificatie, restrictie of autorisatie. Daarbij hebben wij altijd de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze relaties voor ogen.

SDS'en moeten vanwege CLP en REACH worden aangepast en eSDS'en worden opgesteld, soms in alle EU talen. Voor mengsels is dit een grote uitdaging. Wij hebben stellen hiervoor praktische, informatieve (e)SDS'en op.

Arbeidsveiligheid richt zich, onder andere, op de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en mengsels. Met onze MengselrekenTool en de kennis van de toxicologische effecten kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Externe veiligheid staat met SEVESO III en Nederlandse implementatie in BRZO 2015 continu in de belangstelling. Wij combineren de kennis van externe veiligheid met die van de gevaarlijke stoffen voor de volledige ondersteuning.

Emissies Lucht en Water. Het beleid is gericht op het reduceren van de ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Met een teambenadering assisteren wij onze klanten met deze uitdaging, om een werkbare oplossing te vinden.

https://www.royalhaskoningdhv.com/


Trade Wind B.V.

Trade Wind B.V. levert oplossingen voor uw register gevaarlijke chemicaliën en het opstellen en distribueren van VeiligheidsInformatieBladen(ExESS en PubliChem). Daarnaast kunt u het opstellen van VIB’s aan Trade Wind uitbesteden.

Met ExESS realiseren wij op maat vormgegeven registratie-systemen voor de gevaarlijke chemicaliën. Desgewenst kunt ook werkplekinstructiekaarten afdrukken en het register koppelen aan andere systemen.

Ook kunt u VIB’s opstellen conform CLP/ReaCh Annex II en de verschillende landspecifieke GHS-versies en in 53 talen. ExESS is op dit moment het meest flexibele systeem in de markt. Koppelingen met databanken zoals ANNEX VI, BIG, LOLI, NVZ-grondstoffen zijn aanwezig. Verder bevat kunt u m.b.v. van ExESS op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichtingen die u bijvoorbeeld heeft t.a.v. de aanmeldingen bij de antigifcentra en t.a.v. BRZO.  T.b.v. ReaCh bevat ExESS een rijke functionaliteit o.a. ten behoeve Volume Tracking.

Met PubliChem kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die u heeft in het kader van ReaCh (Artikel 31). U moet een VIB toesturen bij een levering (indien niet eerder verstrekt) en bij het opmaken van een nieuwe versie dient u het VIB aan alle klanten te verzenden die het VIB in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. PubliChem neemt u deze zorg uit handen.

http://www.twnl.nl 


3M Safety

Is uw personeel goed beschermd?

Wist u dat elk jaar bijna 3.700 mensen overlijden als gevolg van beroepsziekten? En wist u dat 40% van de werknemers de verkeerde PBM’s kiest of deze verkeerd gebruikt?

Ongelooflijke cijfers als u weet dat dit in veel gevallen voorkomen zou kunnen worden. 

Daarom werkt 3M volgens een werkwijze die zich al wereldwijd bewezen heeft en helpt u om veilige arbeidsomstandigheden voor uw werknemers te creëren. Deze werkwijze noemen we ‘3M Science of Safety’ en kan onderverdeeld worden in 6 elementen:

 • Industrie experience
 • Hazard awareness
 • Regulatory Knowledge
 • Innovative Technologies
 • Quality Products
 • Education & Training

Door deze elementen samen te combineren kunnen wij u op maat gemaakte hulp bieden zodat uw werknemers optimaal beschermd zijn.

Geinteresseerd? Ga naar www.3msafety.nl en lees meer.

Our Safety Expertise supporting your PPE programme.

#3MScienceOfSafety


Charles River

De sleutel tot een succesvolle (REACH) registratie is een samenwerking tussen een multidisciplinair team van experts die begrijpen wat er moet gebeuren!

Al meer dan 40 jaar heeft Charles River ervaring op het gebied van veiligheidsonderzoek en registratie van nieuwe & bestaande stoffen. Met laboratoria en testfaciliteiten in Europa & VS kan ons uitgebreide service portfolio worden afgestemd op de behoeften van de klant en daarin meegenomen alle aspecten van de eisen van wet en regelgeving. De studierapporten voldoen aan de vereisten van de verschillende autoriteiten wereldwijd.

Onze klanten profiteren van een sterk team van experts op het gebied van regelgeving en kennis van vereisten.  Dit gaat vaak verder dan louter studies uitvoeren. Charles River is een CRO die gegevens kan beheren, analyseren, integreren en interpreteren om te helpen bij het navigeren  in het land van registratie door kritische adviezen te geven op basis van resultaten en kennis van de overheden.


ChemRADE B.V.

ChemRADE® is een online applicatie waarmee u op een gestructureerde en efficiënte wijze grip krijgt op de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

ChemRADE® helpt u met:

 • opstellen en beheren van uw Register Gevaarlijke Stoffen
 • geautomatiseerd afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
 • beoordelen van risico’s voor al uw werkzaamheden met gevaarlijke stoffen met gevalideerde en erkende schattingsmodellen zoals het stoffenmanager exposure model en ECETOC-TRA
 • beoordelen van huidblootstelling (ECETOC-Tra)
 • uitvoeren van use compliance checks (in het kader van REACH)
 • maken van een Plan van Aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie
 • samenstellen van diverse rapportages
 • maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK)
 • vastleggen van meetgegevens
 • delen van VIBs en WIKs met uw werknemers (ChemRADE cloud)
 • voldoen aan Arbo (4-stappen plan SZW) en REACH.


Een licentie op ChemRADE® kent geen beperking in het aantal stoffen, beoordelingen en gebruikers. Er zijn dus geen onverwachte meerkosten. Training in het gebruik van de software en thematrainingen over registratie en risicobeoordelingen zijn kosteloos. Onze adviseurs zijn experts in arbeidshygiëne en toxicologie en kunnen u ontzorgen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van ChemRADE® voor uw bedrijf? Via http://www.chemrade.nl vindt u meer informatie en kunt u desgewenst een demo aanvragen. Bellen kan natuurlijk ook: 024-3528830.


Cosanta B.V.

Cosanta BV zorgt voor onafhankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en actualiteit van Stoffenmanager®.

Stoffenmanager® is de online tool waarmee bedrijven zelf hun stoffen waar in het bedrijf mee gewerkt wordt kunnen inventariseren en prioriteren. Stoffenmanager® volgt alle vier de stappen van Inspectie SZW. U stelt met Stoffenmanager® uw stoffenregister op, voert blootstellingsschattingen uit en krijgt zicht op de gezondheidsrisico’s voor individuele medewerkers. Met de risicogedreven WIK’s zorgt u voor voorlichting van uw collega’s. Met Stoffenmanager® stelt u een plan van aanpak op. Stoffenmanager® heeft wereldwijd meer dan 36.000 gebruikers, is beschikbaar in verschillende talen, gevalideerd op basis van bijna 7000 metingen, erkend door Inspectie SZW en internationaal erkend en opgenomen in de REACH Guidance R.14 van ECHA. Stoffenmanager® is gratis beschikbaar en in verschillende betaalde licentievormen.

Wij bieden u ook consultancy en trainingen aan. Onze consultants zijn vanaf het begin betrokken bij Stoffenmanager® en kunnen u ondersteunen op alle vlakken van uw gevaarlijke stoffenbeleid. Kijk ook op www.cosanta.nl of www.stoffenmanager.com. Meer informatie? Telefoon 020 7920013, e-mail info@cosanta.nl


D&F Consulting BV

D&F Consulting biedt advies, coaching en training aan om de veiligheid van mens, machine en proces te vergroten en te optimaliseren. Dit om een veilig werkklimaat te creëren en te behouden, met als ultiem doel: NUL ongevallen.

Onze expertise is enerzijds gericht op Technische veiligheid (machine- en procesveiligheid) en anderzijds op Veiligheidscultuur en -gedrag.

Vanuit onze expertise op het gebied van Procesveiligheid helpen wij u gedurende de levenscyclus van een installatie (van ontwerp tot en met ontmanteling) om “compliant” te zijn. Daarnaast kunnen wij u helpen met verschillende risicostudies waaronder QRA, HAZOP, HAZID, SWIFT, FME(C)A, SIL studies en LOPA.

Een andere bijzondere expertise binnen procesveiligheid is explosieveiligheid, ofwel ATEX. D&F helpt u met de gevarenbronanalyse, de zonering, de ontstekingsbronanalyse en het explosieveiligheidsdocument, óf leidt u op tot TÜV gecertificeerd ATEX expert.

Stadionstraat 32, 4815 NG Breda tel: (076) 504 30 40 web: www.denf.nl  e-mail: info@denf.nl


de ViB fabriek B.V.

de ViB Fabriek verzorgt het opstellen en onderhouden van Veiligheidsinformatiebladen (ViB's) van uw producten en ondersteunt u  hiermee om te voldoen aan één van de vele verantwoordelijkheden en verplichtingen die u heeft als leverancier van chemische producten

Ook bieden wij een softwarepakket aan, genaamd CHEMDOX, met als doel kwalitatief hoogwaardige veiligheidsinformatiebladen.  Met CHEMDOX kunt u zelf aan de slag met het maken van veiligheidsinformatiebladen , welke geheel zijn afgestemd op uw wensen.

De informatie in het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak een technisch met veel begrippen. De ViB fabriek maakt dan ook werkplekinstructiekaarten (WiK's) om de werknemer op de werkvloer kort te informeren over de gevaren, gegevens, beschermingsmaatregelen en werkwijzen van een product.

Tevens kunnen wij u helpen bij vragen op het gebied van gevaarlijke stoffen, REACH, CLP, Exposure scenario Compliance checks en veel meer...

http://devibfabriek.nl/


DOHSBASE

DOHSBASE is dataleverancier van chemische stoffeninformatie t.b.v. Risico Inventarisatie en Stoffenregister.  DOHSBASE heeft in een periode van ruim 25 jaar een databestand opgebouwd van +/- 245.000 chemische stoffen. Dit databestand bevat grenswaarden, meetmethoden, CLP informatie en van veel stoffen de fysisch-chemische eigenschappen. Deze data dekken de wereldwijd beschikbare informatie met een speciale focus op Europa.

Naast 10k+  grenswaarden nu ook 24.000+ kickoffs voor stoffen zonder grenswaarde

Eenvoudig een eerste indicatie van waar de gevaren liggen bij het gebruik ervan!   

DOHSBASE levert daarnaast een softwarepakket voor arbeidshygiënist en veiligheidskundige om metingen op werkplekken te kunnen voorbereiden en uitkomsten hiervan te kunnen beoordelen. Dit softwarepakket heet DOHSBase Compare®

Nu ook Online

Alle informatie is vanaf 2019 online te vinden via www.dohsbaseonline.com.

Download eenvoudig uw data voor Risicobeoordelingsmodellen!

https://www.dohsbase.nl


INFO-CARE BV

INFO-CARE helpt u met het inzichtelijk maken van uw verplichtingen onder de CLP-, GHS- en REACH wetgeving, de Europese Cosmetica Verordening en de ARBO wetgeving.

Tot onze werkzaamheden behoort o.a. het samenstellen van cosmetica Product Information Files (PIF’s), het opstellen van Safety Data Sheets, het beoordelen van de ARBO blootstelling en de registratie en aanmelding van chemische stoffen. 

Tevens bieden wij Aminchi. Dit is INFO-CARE’s online Regulatory systeem voor chemische veiligheid en is breed inzetbaar voor interne communicatie over uw producten. Met Aminchi maakt u bijvoorbeeld SDS-en, cosmetica PIFs en etiketteringsvoorschriften. De interactieve online tool is één van de meest gebruiksvriendelijke en up-to-date applicaties. Aminchi wordt ondersteund door de chemisch  specialisten van INFO-CARE. Wilt u meer weten over Aminchi en onze services? Bezoek dan onze stand tijdens de Stoffendag. U bent van harte welkom. www.info-care.nl

 


ITIS HSE Solutions

Met de online applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf over een compleet chemicaliënbeheersysteem. Met deze webapplicaties kunt u op een gestructureerde wijze invulling geven aan het 4-stappenplan SZW. Hierdoor bespaart u tijd om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen en kunt u zich richten op het verbeteren van de veiligheidscultuur op de werkvloer.

 Functionaliteiten

 • Opstellen en beheren van uw register gevaarlijke stoffen
 • Automatische updates stofinformatie en veiligheidsinformatiebladen
 • Toegang tot gevalideerde stofinformatie (conform REACH en GHS)
 • Invulling geven aan het 4-stappenplan SZW
 • Automatische koppeling SZW-lijst
 • Veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten (in 47 talen) genereren
 • Opslagbeheer conform PGS 15
 • Voorraadbeheer
 • Afvalbeheer
 • Uitgebreide CMR registratie mogelijkheden
 • Uitvoeren van mengselberekeningen (CLP)
 • Dashboards
 • Diverse rapportage- en exportmogelijkheden
 • Moderne webapplicaties/SaaS-oplossingen

Kijk voor meer informatie op www.itis.nl/hse-solutions of vraag een demo aan via info@itis.nl. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer: 088-80 40 000


Knoell NL B.V.

Knoell is een wereldwijd werkende dienstverlener met 600 medewerkers op het gebied van stoffenregelgeving en productveiligheid (veiligheid voor mens en milieu). Ons werkgebied omvat de gewasbeschermingsmiddelen, biociden, industriële chemicaliën, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedsel verpakkingsmaterialen en cosmetica.

Onze producten zijn risk assessments, registratiedossiers, MSDSsen, adviezen op gebied van toxicologie en registratie-strategie voor alle soorten toepassingen en het begeleiden van benodigde testen en het registratieproces voor onze klanten.

Voor Industriële Chemicaliën bieden wij volledige dienstverlening aan, inclusief uitbesteding van onderzoek bij CRO bedrijven. Tevens treden wij op als Only Representative voor niet-Europese producenten, als Third Party Representative voor vertrouwelijke dossiers en zijn wij Manager van meerdere Consortia.

Ons hoofdkantoor zit in Mannheim (DE). We hebben Europese vestigingen in Duitsland, Engeland, Nederland (Wageningen), Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland en verder in de Verenigde Staten, China, Korea, Japan, Thailand, Taiwan en Brazilie.

Wij zijn er voor u om moeilijke wetgeving toegankelijk te maken, wereldwijd!


PHOV

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs veiligheidskunde)

PHOV geeft al meer dan 25 jaar de opleiding Veiligheidskunde. Daarnaast verzorgen wij onderwijs op het gebied van Procesveiligheid en Arbeidshygiëne (zowel op middelbaar als op Post-HBO niveau) en natuurlijk ook de MVK. Sinds 2015 is er ook een Kopopleiding A&O (Arbeid en Organisatie) te volgen voor HVK’ers en AH’ers. De PHOV is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk, begrijpelijk is dan ook dat kwaliteit van het onderwijs onze grootste zorg betreft.  PHOV biedt niet alleen opleidingen op open inschrijving, maar kan op basis van delen uit elke bestaande opleiding/cursus een traject op maat maken.
Gezien het grote netwerk van PHOV van professionals die werkzaam zijn op een zeer breed gebied van de veiligheidskunde zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt.

Aarzel dus niet, bel met 030-2318212 of mail naar: info@phov.nl

http://www.phov.nl/


Ravebo Brielle

Ravebo Brielle is gespecialiseerd in meetoplossingen op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, milieu & proces. Wij kunnen u adviseren omtrent de aanschaf, onderhoud en kalibratie van:

 • gasdetectie;
 • gasanalysers;
 • luchtmonsternamepompen en toebehoren voor werkplekmetingen;
 • pompsystemen en toebehoren voor proces- en emissiemetingen;
 • (thermisch) binnenklimaatmonitoren;
 • on-line stof-, aerosol- en nanopartikelmonitoren;
 • geluid- en trillingsmeters.

 
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en streven continu naar verbetering van onze activiteiten. Met betrekking tot service-activiteiten verrichten wij de meeste kalibraties en reparaties zelfstandig binnen onze eigen faciliteiten. Dit alles fabricaatonafhankelijk en conform opgestelde procedures aan de hand van geldende meet- en controlenormeringen. Uiteraard verrichten wij ook onderhoud en kalibraties op uw locatie. Dit met namen voor de stationaire gasdetectiesystemen alsmede de proces- en CEM-analysers.  
 
Wij leveren de producten en diensten aan: Procesindustrie, overheden, laboratoria, preventie- en arbodiensten, onderzoeksinstituten en universiteiten.


RPS analyse bv

In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan de medewerkers van RPS analyse bv klaar om monsters te nemen en analyseren. Een breed scala aan specialisten voert blootstellingsonderzoeken, metingen en analyses uit en interpreteert deze.

Zij identificeren voor bedrijven niet alleen honderden verbindingen, organische componenten, metalen en micro-organismen. Ook analyseren zij monsters op stof, kwarts en (asbest)vezels.

Verder biedt RPS analyse bv monsternameservice aan en verhuurt het professionele meet- en bemonsteringsapparatuur.

Geaccrediteerde laboratoria

RPS analyse bv beschikt over eigen laboratoria voor arbeidshygiënisch, milieutechnisch en asbestonderzoek. Deze maken gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden. De analysepakketten zijn primair afgestemd op de Arbo- en milieuwetgeving. RPS analyse bv is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium.

Internationale expertise

RPS Nederland is onderdeel van RPS Group plc. Een Engels beursgenoteerd adviesbureau dat wereldwijd met 5.000 medewerkers actief is in milieu- en energieopgaven. RPS Group plc heeft 85 vestigingen verspreid over Australië, Canada, Engeland, Ierland, Nederland, Rusland, Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.


Sphera Solutions

Sphera levert complete, wereldwijd toepasbare, oplossingen (software, content en expertise) op het terrein van Environmental Performance, Operational Risk Assessment en Product Stewardship.

Onder het speerpunt "Product Stewardship" levert Sphera al ruim 20 jaar een robuste oplossing voor het volledig geautomatiseerd classificeren conform CLP en andere GHS "flavours" van stoffen en mengsels, alsook het opstellen van SDS's in 46 talen en verschillende formaten. Wij zijn vooral actief binnen de formuleringsindustrie, die met 10.000-en recepturen het gehele bedrijfsproces van A tot Z moeten automatiseren. Ook "technical data sheets" en "werkvloerinstructiekaarten" of andere documenten kunnen in alle benodigde talen worden opgesteld.

Wij hebben gebruikers, zowel in de grote chemiebedrijven als Akzo, DSM, en BP, alsook in het MKB als HG en Spectro. Door ons recent gelanceerde “Cloud-model” met geintegreerde regelgeving, zijn wij juist ook voor het MKB een aantrekkelijke optie. Kom langs in onze stand en wij vertellen u over een aantal best practices.

www.sphera.com


Stell Sign-Projects B.V.

Procesinstallaties, gebouwen en machines: de borden en markeringen van Stell zijn duidelijk herkenbaar. Ze geven inzicht in uw proces en  ze vertellen waar u heen moet gaan in noodsituaties. Dit is noodzakelijk om veilig en duurzaam te kunnen werken in de branches  industrie, energie en (Petro-) chemie. De communicatie tussen uw medewerkers verloopt daardoor efficiënt en ruimtes, installaties en transport zijn duidelijk gecodeerd.

Clear comprehension By Stell.
Borden en markeringen van Stell bieden u inzicht en veiligheid in één oogopslag: onze vlucht- en reddingssignalisatie brengen uitkomst in gewone, delicate en gevaarlijke situaties. U vindt de vluchtweg op een snelle en veilige manier.

Duidelijkheid gaat voor alles
Wereldwijd gezien hebben wij inmiddels al meer dan 500 energiecentrales van borden, markeringen en reddingweg- en vluchtroute-identificaties voorzien.

Safety starts with Stell.

Stell.
Uitstekende branchekennis in Energie, (Petro-) Chemie en Industrie
Maatwerk van planning en productie tot montage en documentatie
Pioniers in ontwikkeling
Trendsetters in kwaliteit

http://www.stell.nl/


Jongerius Consult

Bent u een bedrijf dat producten maakt, importeert en/of gebruikt en heeft u vragen of issues rond de implementatie van de wettelijke verplichtingen vanuit de EU (o.a. REACH en CLP wetgeving) contact dan vrijblijvend Onno Jongerius van Jongerius Consult. Zijn missie is om u te helpen producten veilig te gebruiken in de keten en op de werkvloer via efficiënte toepassing van EU wetgeving van stoffen.

Via www.reachsupportnetwork.eu worden REACH compliance oplossingen online aangeboden.

Via www.sumisolutions.eu wordt een generieke aanpak aangeboden om veilig gebruik van mengsels op te nemen in uw mengsel VIB conform REACH.

Meer info via www.jongeriusconsult.com


TNO / Nanocentre.nl

Nanotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden die de kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren. Denk aan minder energieverbruik, sterkere en lichtere materialen en materialen met nieuwe eigenschappen. Nanocentre ondersteunt bedrijven bij het veilig innoveren met nanomaterialen.

· Doe de quickscan op www.nanocentre.nl

· Maak gebruik van de vraagbaak (beantwoord door experts van TNO)

· Meld u aan voor de nieuwsbrief · Kijk op www.nanocentre.nl voor nieuws en ontwikkelingen in wetgeving

· Volg workshops over specifieke onderwerpen

Nanocentre is een initiatief van TNO in samenwerking met Kamer van Koophandel en RIVM gefinancierd door de overheid. Meer weten? Ga naar nanocentre.nl


MSDS.nu

Dé stoffenregistratie voor de gebruiker.

Bent u op zoek naar gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing voor uw gevaarlijke stoffen registratie? Vanaf nu beschikbaar: MSDS.NU een complete registratie in een database van al uw stoffen. De stoffen worden op een overzichtelijke manier en geheel naar uw wensen ingericht. Daarnaast bevat het programma ook bedrijfsspecifieke zaken die niet in een standaard MSDS staan. Denk hierbij aan: blootstelling, goederencodes, opslaglocaties, ZZS classificatie, ATEX compliance (gasgroep en temperatuurklasse). Vanuit de database kan elk overzicht, stoffenlijst of rapport gegenereerd worden.

Voor meer informatie kijk op MSDS.NU