STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Programma Stoffendag 2016

Dinsdag 13 december 2016, De Reehorst te Ede

9.30

Ontvangst

10.00

Plenaire opening - Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland

10.15

Drs. Marcelis Boereboom - directeur-generaal Werk, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De heer Boereboom is als directeur-generaal Werk verantwoordelijk voor het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de terreinen arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. De heer Boereboom zal tijdens de openingsspeech bij deze stoffendag ingaan op het belang van gezond en veilig werken en de bijdrage die industrie, werkenden en de overheid hieraan kunnen leveren.

10.45

Pauze - Netwerkmoment en mogelijkheid bezoek informatiemarkt en sponsoren

11.15

Eerste workshopronde

12.30

Lunch - Netwerkmoment en mogelijkheid bezoek informatiemarkt en sponsoren

13.30

Tweede workshopronde

14.45

Pauze - Netwerkmoment en mogelijkheid bezoek informatiemarkt en sponsoren

15.15

Derde workshopronde

16.30

Afsluiting en netwerkborrel