STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sponsoren Stoffendag 2016

 

De volgende bedrijven en organisaties maken de stoffendag 2016 mede mogelijk:

3M

3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en transformeert deze in duizenden ingenieuze producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige stroom van sterke technologieën die het leven beter maken.

3M veiligheidsproducten helpen u om de gezondheid en veiligheid te beschermen van werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke werkomstandigheden door het gebruiken van betrouwbare, hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze producten zijn beschikbaar in een zeer divers gamma om een doeltreffende bescherming tegen de meest voorkomende industriële risico's te bieden. Ons productenaanbod omvat lucht- en gasdetectiesystemen, ademhalingsbescherming, veiligheidsbrillen, hoofd- en gelaatsbescherming, lasfilters en helmen, gehoorbescherming en nog veel meer.


ArboUnie

Werkt uw bedrijf, branche of sector met gevaarlijke stoffen? Dan zijn wij uw partner om de risico's hiervan voor uw bedrijfsvoering in kaart te brengen en zoveel mogelijk te minimaliseren, zodat u verantwoord en veilig kunt ondernemen.

Het ECTS bundelt kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen, in combinatie met veel praktische ervaring. Ons doel is hierbij werkgevers, werknemers en overheden te ondersteunen bij het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid van werknemers in relatie tot het werken met toxische stoffen.

Arbo Unie biedt u met dit expertisecentrum een unieke combinatie van toxicologische, arbeidshygiënische en medische kennis in combinatie met veel praktische ervaring. Daarmee zijn wij in staat om u optimaal te begeleiden op het gebied van toxische stoffen en biologische factoren.

Om een hoog kennisniveau te waarborgen, werkt het ECTS samen met universiteiten en kennisinstituten in binnen- en buitenland.


BA Systemen

BaSystemen staat voor Betere arbo meetsystemen. Maar BaSystemen staat ook voor kwaliteit en plezier in werken.

Wij willen alleen de betere meetinstrumenten aanbieden, zoals af te lezen uit onze bedrijfsnaam. Daarnaast vinden wij het belangrijk hiervoor een goed advies te geven.

Wij staan voor meedenken en uw werk uit handen nemen als het gaat om zoeken naar de juiste producten. Hier hebben wij plezier in en u als klant plezier van! Wij vertellen hoe het werkt en zorgen dat u de metingen die u moet verrichten, kunt verrichten.


Blending Nederland

Blending Nederland BV is specialist in de chemische industrie als het gaat om automatiseren van de bedrijfsprocessen. Wij bieden automatiseringsoplossingen die aansluiten bij de specifieke kenmerken van de chemische industrie.

Hierbinnen valt Infor Blending Envicon een softwareprogramma voor beheer van gevaarlijke stoffen. Envicon classificeert stoffen en mengsels op basis van Europese wetgeving en wordt standaard geleverd met een database van ruim 6000 zuivere stoffen en stofbenamingen. Vanuit Envicon kunt u direct Veiligheidsinformatiebladen aanmaken in alle Europese talen en diverse Aziatische talen. Daarnaast wordt uw transportclassificatie voor de weg, de zee en de lucht berekend.

Ontwikkelingen op het gebied van REACH en GHS worden nauwlettend gevolgd en waar nodig worden deze ontwikkelingen opgenomen in Envicon. Envicon kan zowel stand alone als geïntegreerd met ons branchegerichte ERP-systeem worden ingezet.

Integratie met Infor Blending maakt het eenvoudig om:
- Stoffen en mengsels uit te wisselen zodat deze altijd identiek en up-to-date zijn;
- Distributie van Veiligheidsinformatiebladen automatisch te beheren op basis van leveringen.

Stoffeninformatie te gebruiken binnen ERP voor bijvoorbeeld:
- Aanmaken transportdocumenten (zoals CMR);
- Etikettering;
- Vermelden op documenten (Productieorders, Productinformatiebladen);
- Aanmaken van brandweerlijsten.

Veel data uit onze software is ook nodig in de Stoffenmanager. Daarom hebben wij hiervoor een koppeling ontwikkeld zodat dubbele invoer van gegevens wordt voorkomen.


Charles River Laboratories Den Bosch B.V.

Wij streven naar het verbeteren van de gezondheid en werken voor een beter milieu door het aanbieden van onze service met toegewijd personeel dat actief luistert naar uw vragen.

Al ruim 70 jaar werkt Charles River (v/h WIL Research en NOTOX ) nauw samen met de chemische industrie om hun nieuwe en bestaande stoffen te registreren, destijds onder ELINCS nu onder REACH.

Onder de REACH regelgeving dient naast de navraag of een stof al geregistreerd is (inquiry) ook gekeken te worden of er studies vermeden kunnen worden (waiven). Dit op basis van de reeds bekende eigenschappen van en informatie over de stof.

Binnen REACH werken we niet alleen aan nieuwe stoffen, maar ook aan de registratie van bestaande stoffen, de zgn. “phase-in substances”. Om dit geheel overzichtelijk en werkbaar te houden, hebben wij een 10-stappen aanpak opgezet die alle vrijheid en flexibiliteit aan onze opdrachtgevers laat om onze registratie en/of research experts in te zetten. Wij kunnen optreden als “alleen vertegenwoordiger” (OR).

Indien er data ontbreekt, kunnen wij deze missende studies in onze eigen laboratoria uitvoeren. Het samenvatten van studie rapporten in IUCLID6, het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (VIB) en het opstellen van de juiste GHS C&L (CLP in de EU) behoort ook tot onze expertise. Volledige dossiers, zowel lead als member, kunnen door ons worden gemaakt, alle expertise is aanwezig om waar mogelijk alternatieven te gebruiken. Wij hebben honderden lead en member dossiers gemaakt en ingediend, en dus ervaring met vele verschillende soorten stoffen.

Om meer informatie te verkrijgen over onze diensten, zijn wij altijd bereid u hierover in een vrijblijvend gesprek uitleg te geven. Neem hiervoor gerust contact op met ons via frank.visser@crl.com of bel met 073-6406700.


ChemRade

ChemRADE® is een web-based applicatie waarmee u grip krijgt op gezondheidsrisico's door blootstelling aan chemische stoffen in uw bedrijf.

ChemRADE® is een slimme tool waarmee u eenvoudig kunt voldoen aan de Arbowet (4-stappen plan SZW) en REACH verplichtingen.

Het is bovendien de enige tool die geautomatiseerd  risk-based  Werkplekinstructiekaarten  (WIK 2.0) kan maken.

ChemRADE® helpt u met:
- register gevaarlijke stoffen;
- grenswaarden afleiden;
- beoordelen van blootstelling met het ECTEOC-TRA rekenmodel en/of;
- het Stoffenmanager-rekenmodel;
- werkplekinstructiekaarten (WIK 2.0);
- voldoen aan de Arbowet (4-stappen aanpak SZW);
- REACH compliance (on site use compliance checks).

ChemRADE® wordt gebruikt door  bedrijven in de chemie, formuleerders van professionele en consumenten producten,  food sector en pharmacie.  Ons klantenbestand omvat zowel multinationals als MKB-bedrijven zowel nationaal als internationaal.


COSANTA

Cosanta BV heeft als doel te zorgen voor onafhankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en actualiteit van Stoffenmanager®. Stoffenmanager® is een online tool waarmee bedrijven zelf hun producten of stoffen waar in het bedrijf mee gewerkt wordt in kaart kunnen brengen en prioriteren. Door deze stoffen te 'koppelen' aan het werkproces is het mogelijk om via een blootstellingsschatting de risico's voor de individuele medewerker in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen. Inmiddels kent Stoffenmanager® meer dan 30.000 gebruikers in Nederland en ver daarbuiten en is de tool ook beschikbaar in het Engels, Duits, Pools, Zweeds en Fins. Binnenkort komen daar Spaans en Frans bij. Stoffenmanager® is gevalideerd, wordt erkend door Inspectie SZW en wordt genoemd in de REACH Guidance R.14 van ECHA.

Stoffenmanager® is beschikbaar in Basis en Premium. Cosanta BV geeft licenties uit voor Stoffenmanager® Premium. Premium heeft een dashboard en kan ingezet worden als managementtool voor het beheer van gevaarlijke stoffen. Naast Stoffenmanager® bieden wij u consultancy en trainingen aan. Onze consultants zijn vanaf het begin betrokken bij Stoffenmanager® en weten als geen ander hoe complex deze materie is. Kijk ook op www.cosanta.nl of www.stoffenmanager.nl

Meer informatie? Telefoon 020 7920013, e-mail info@cosanta.nl


Dion Arbo & Milieu

Dion Arbo & Milieu B.V. is bijzonder goed thuis in de complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Wij adviseren onze opdrachtgevers, ook met het oog op de toekomst, over hun verplichtingen en de mogelijkheden om verantwoord en duurzaam investeren in arbeidsomstandigheden en milieu. Weten is één, doen is twee. Bij Dion Arbo & Milieu staat dit niet los van elkaar. We inventariseren, adviseren en zorgen ervoor dat een effectief arbo- en milieubeleid handen en voeten krijgt.

De diensten en producten die wij aanbieden:
Arbodienstverlening o.a.:
   -Algemene – en verdiepende RI&E
   -Explosieveiligheid
   -Machineveiligheid en CE markering

Milieu advisering o.a.:
   -Lucht emissiemetingen
   -Opslag gevaarlijke stoffen
   -Milieu rapportages

Opleiding & cursussen o.a.:
   -BHV
   -VCA
   -Gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid

Check voor meer informatie onze website:
www.dionarbomilieu.nl.


DOHS Base

Door de nieuwe regelgeving rond chemische stoffen en de handhaving hiervan is er een sterke behoefte ontstaan aan data rond chemische stoffen.

DOHSBase heeft in een periode van bijna 25 jaar een databestand opgebouwd van +/- 175.000 chemische stoffen. Dit databestand bevat grenswaarden, meetmethoden, CLP informatie en van veel stoffen de fysisch-chemische eigenschappen. Deze data dekken de wereldwijd beschikbare informatie met een speciale focus op Europa.

Met deze data kunnen bedrijven de risico's inschatten van het gebruik van chemische stoffen. Dit kan met behulp van risk assessment tools; DOHSBASE kan hiervoor de noodzakelijke data leveren.

DOHSBASE is ook zeer geschikt om te voldoen aan de wettelijke eisen rond het gebruik van chemische stoffen. Niet alleen om deze eenmalig te completeren, maar ook om deze bij te houden.

DOHSBASE levert daarnaast een softwarepakket voor arbeidshygiënist en veiligheidskundige om metingen op werkplekken te kunnen voorbereiden en uitkomsten hiervan te kunnen beoordelen. Dit softwarepakket heet DOHSBase Compare®


Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW)

In bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen lopen werknemers nog steeds grote risico's. Deze bedrijven hebben dan ook speciale aandacht van de Inspectie SZW. Wij willen gezondere en veiligere werkplekken bij bedrijven met gevaarlijke stoffen – dat betekent dus geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geen ongevallen als gevolg van het werken met stoffen.

Hiervoor zetten wij ons in, we controleren of regels en procedures goed nageleefd worden, we grijpen in als die niet zo is. Geven een kader aan, voorlichting en faciliteren waar nodig. Wij nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen voor meer informatie over wet- en regelgeving  over gezond en veilig werken met stoffen. Wij bieden hulpmiddelen als zelfinspectie, waarmee u zelf checkt of u voldoende maatregelen neemt om uw werknemers te beschermen. In de Inspectiefocus kunt u lezen over goede voorbeelden en initiatieven en met de VIB-check bekijkt u in 5 minuten de kwaliteit van uw veiligheidsinformatiebladen.

www.inspectieszw.nl
www.zelfinspectie.nl
www.inspectiefocus.nl


ITIS

Veiligheid en Arbo worden steeds belangrijker, zeker bij het werken met gevaarlijke stoffen. ITIS levert innovatieve softwareoplossingen en veiligheidsinformatiedatabanken die u ondersteunen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van HSE en het voldoen aan de wet- en regelgeving.

ITIS levert haar eigen ontwikkelde systemen GROS, BRIS en SIRS en de cloudapplicaties en databanken van Chemwatch, waarvoor wij optreden als agent in de Benelux.

Door ons brede aanbod leveren wij oplossingen voor bijna elk aspect van het chemische stoffen management, waaronder:

- SDS management
- Werkplekinstructiekaarten
- Risico en bloostellingsbeoordelingen
- De stoffeninventaris
- Voorraadbeheer
- Afvalbeheer
- Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in 47 talen
- REACH en GHS compliance

ITIS levert daarnaast ook softwareoplossingen voor beheer van incidenten en gevaarlijke situaties en het uitvoeren van de RI&E.

Wij voorzien u graag van meer informatie.


Knoell

Knoell is een wereldwijd werkende dienstverlener op gebied van stoffen-regelgeving en productveiligheid (veiligheid voor mens en milieu). Ons werkgebied omvat de gewasbeschermingsmiddelen, biociden, industriële chemicaliën, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voeding en cosmetica.

Ons team van meer dan 500 wetenschappers biedt u wereldwijd:
- Consultancy op basis van ruime ervaring
- Maatwerk en passende kwaliteit
- Uitstekende technische expertise

Onze producten zijn registratiedossiers, risk assessments, MSDSsen, en adviezen op gebied van toxicologie en registratie-strategie voor alle soorten toepassingen. Daarbij begeleiden wij ook de eventueel benodigde testen en het registratieproces voor onze klanten.
Voor Industriele Chemicaliën bieden wij volledige dienstverlening aan, inclusief uitbesteding van onderzoek bij CRO bedrijven. Tevens treden wij op als Only Representative voor niet-Europese producenten, als Third Party Representative voor vertrouwelijke dossiers en last but not least zijn wij Manager van meerdere grotere en kleinere Consortia. Wist u dat wij 10% van alle REACH lead-dossiers hebben gemaakt?

Ons hoofdkantoor zit in Mannheim (DE). We hebben Europese vestigingen in Duitsland (3), Engeland (2), Nederland (Wageningen), Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland en verder in de Verenigde Staten, China, Korea, Japan en Thailand.

Wij zijn er voor u om moeilijke wetgeving toegankelijk te maken, wereldwijd!

Contactgegevens: 0317 – 466800 | wageningen@knoell.com


Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

Het NVIC is het kenniscentrum voor de klinische toxicologie in Nederland. Het NVIC informeert artsen en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is daartoe 24/7 bereikbaar via telefoon en Vergiftigingen.info. Zo ontving het NVIC in 2015 bijna 44.000 informatieverzoeken via de telefoon en werd Vergiftigingen.info ruim 51.000 keer geraadpleegd. Door registratie van al die informatie kunnen zowel ad hoc problemen met producten als trends in aard en ontwikkeling van vergiftigingen worden gesignaleerd. Het NVIC rapporteert hierover aan de overheid.

Het NVIC wordt ook ingeschakeld bij calamiteiten met chemische en radioactieve stoffen. Het NVIC is verantwoordelijk voor informatie en advies over de gezondheidsrisico’s en de behandelingsmogelijkheden.

Het NVIC doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van chemische stoffen in het menselijk lichaam en de effecten die ze daar kunnen veroorzaken. De opgedane kennis wordt gebruikt om de kwaliteit van de informatieverstrekking en advisering te verbeteren.

Bedrijven die gevaarlijke producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om het NVIC op de hoogte te brengen welke (gevaarlijke) stoffen in hun producten zitten. Met die informatie kan het NVIC een goede analyse maken van de gezondheidsrisico’s van zo’n product.


PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)

PHOV geeft al meer dan 25 jaar de opleiding Veiligheidskunde. Daarnaast verzorgen wij onderwijs op het gebied van Procesveiligheid en Arbeidshygiëne (zowel op middelbaar als op Post-HBO niveau) en natuurlijk ook de MVK. Sinds 2015 is er ook een Kopopleiding A&O (Arbeid en Organisatie) te volgen voor HVK’ers en AH’ers.

De PHOV is voorgekomen uit TNO, Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Zuyd hogeschool. Door de bundeling van de krachten van deze instituten is het niveau van de opleidingen van zeer hoge kwaliteit. De docenten betrokken bij de opleidingen spelen hierbij de hoofdrol, deze zorgvuldig geselecteerde autoriteiten op hun vakgebied, helpen de cursist verder in hun kennisbehoefte! Zij ondersteunen de cursist bij het realiseren van de persoonlijke leerdoelen en het oplossen van de eigen praktijkcases.

De PHOV is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk, begrijpelijk is dan ook dat kwaliteit van het onderwijs onze grootste zorg betreft. PHOV biedt niet alleen opleidingen op open inschrijving, maar kan op basis van delen uit elke bestaande opleiding/cursus een traject op maat maken.


Ravebo

Ravebo Brielle is gespecialiseerd in levering, beheer, onderhoud & kalibratie van meetinstrumenten op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, milieu & proces. Het leveringsprogramma instrumentatie omvat:
- gasdetectie;
- gasanalysers;
- luchtmonsternamepompen en toebehoren;
- (thermisch) binnenklimaatmonitoren;
- on-line stof- en aerosolmonitoren;
- on-line nanopartikel monitoren;
- geluidmeters en octaafbandanalysers;
- trillingsmeters.

Ravebo Brielle hecht veel waarde aan kwaliteit en er wordt continu gestreefd naar verbetering van de activiteiten. Met betrekking tot service activiteiten worden de meeste kalibraties en reparaties voor de diverse instrumentatie zelfstandig binnen onze eigen faciliteiten verricht. Dit alles fabricaatonafhankelijk en conform opgestelde procedures aan de hand van geldende meet- en controlenormeringen. Door de langlopende relaties met onze klanten is het mogelijk deze diensten en leveringen naar tevredenheid uit te voeren, mogelijke verbeteringen te signaleren en deze door te voeren.

Ravebo Brielle levert de producten en diensten veelal aan:
- preventie- en arbodiensten;
- industrie;
- laboratoria;
- onderzoeksinstituten;
- universiteiten.


REACH Support Netwerk (gehost door Jongerius Consult BV)

Bent u een (MKB) bedrijf die chemische producten maakt, importeert, formuleert, distribueert en/of gebruikt?

Bent u benieuwd hoe de Europese wetgeving voor gevaarlijke stoffen, zoals de REACH en CLP verordening, uw business case raakt? Heeft u specifieke REACH vragen? Bent u op zoek naar praktische antwoorden en oplossingen voor uw bedrijf?

Jongerius Consult BV is gespecialiseerd in de strategische en praktische implementatie van REACH & CLP Compliance binnen bedrijven. We willen bedrijven ondersteunen hun producten veilig toe te passen op de werkvloer en in de keten; in compliance met de wetgeving. We willen praktische oplossingen laagdrempelig beschikbaar maken voor (MKB) bedrijven.

Het REACH Support Netwerk is gestart als portaal voor kant-en-klare, praktische REACH Compliance oplossingen in de vorm van tools, trainingen en specifieke services die bewezen hebben te werken voor bedrijven en beschikbaar zijn voor een vast bedrag.

De REACH Compliance oplossingen zijn online te bestellen en te betalen op www.reachsupportnetwork.eu voor acceptabele prijzen, met aantrekkelijke kortingen voor doelgroepen zoals MKB bedrijven.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en interessante REACH Blogs ontvangen, schrijft u dan kosteloos en vrijblijvend in op onze mailinglijst via www.reachsupportnetwork.eu/subscribe. En ontvang 10% korting op alle REACH Compliance oplossingen.


Royal HaskoningDHV

De uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen onderscheidt Royal HaskoningDHV van andere consultancy bedrijven. Het gespecialiseerde team Chemicals & HSE Management ondersteunt al decennia lang en internationaal bedrijven en overheden.

REACH werkzaamheden, zoals registratie voor de deadline 2018 en consortiumbegeleiding zijn veelgevraagd en gewaardeerd. De discussie en het proces rondom classificering, restrictie en autorisatie is essentieel voor de bedrijfsvoering van onze relaties. Wij bieden hen inhoudelijke deskundigheid, tactische procesbegeleiding en kennis van mogelijke alternatieven.

SDS'enmoeten vanwegeCLP en REACH worden aangepast en eSDS'en worden opgesteld. Vooral voor mengsels is dit een grote uitdaging. Door kennis van de gevaarlijke stoffen, de regelgeving en een praktische benadering te combineren stellen we informatieve en kwalitatief goede (e)SDS'en op.

Arboveiligheidricht zich veelal op de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Wat is een geschikte grenswaarde en een verantwoorde blootstelling en hoe bepaal je in praktijksituaties of hieraan wordt voldaan? Zeker bij mengsels zijn dit lastige vragen. Met onze eigen MengselTool en de uitgebreide kennis van de toxicologische effecten van stoffen bepalen we de blootstelling, onderbouwen we of die verantwoord is en geven we zo nodig concrete maatregelen aan.

Externe veiligheid staat met SEVESO III en Nederlandse implementatie hiervan in BRZO 2015 volop in de belangstelling. Door invoering van CLP en de resultaten van REACHis de classificatie somsgewijzigd. Wij combineren de kennis van externe veiligheid met die van de gevaarlijke stoffen voor het beste advies. Dat komt ook tot uitdrukking in de opslag van gevaarlijke stoffen en de naleving van de PGS-richtlijnen.

Zie: https://www.royalhaskoningdhv.com/


RPS Analyse BV

 

Veiligheid, Gezondheid & Risicomanagement

Onze medewerkers zijn experts op het gebied van arbeidshygiëne, veiligheid en toxicologie. Zij  onderzoeken en adviseren bij het ontwikkelen, implementeren en beheren van projecten en programma's voor gevaarlijke stoffen.  Voor de industrie en MKB-bedrijven voeren onze geregistreerde arbeidshygiënisten metingen uit naar gevaarlijke stoffen die de meeste impact hebben op de gezondheid van werknemers. Doordat we beschikken over eigen geaccrediteerde chemische en microbiologische laboratoria en (Arbo)apparatuur, zijn we in staat blootstellingsonderzoeken, analyses en metingen zelf uit te voeren en te interpreteren.

De onderzoeksactiviteiten zijn nauw verbonden met de laboratoria van RPS analyse. Het resultaat is een oplossing waaruit ons vakmanschap blijkt en onze passie om te werken aan en in een veilige omgeving.

Voor gevaarlijke stoffen met een lagere prioriteit kan RPS het blootstellingsniveau modelmatig inschatten met behulp van ChemRADE, Stoffenmanager en ECETOC TRA. Onze Europees geregistreerde toxicologen leiden bedrijfsgrenswaarden af voor gevaarlijke stoffen. Maar ook adviseert RPS bedrijven en instellingen over de correcte indeling en etikettering van stoffen en mengsels (CLP) en met het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en blootstellingscenario's.

RPS

RPS opereert zowel nationaal als internationaal, vanwege het grensoverschrijdende karakter van de stoffenproblematiek. Dit wordt versterkt door globalisering, overheidsbeleid en de toenemende Europese standaardisering. Onze opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, semioverheid en het bedrijfsleven.


Sphera

Sphera Solutions is de verzelfstandigde business unit Operational Excellence & Risk Management van IHS. Sphera levert complete, wereldwijd toepasbare, oplossingen (software, content en expertise) op het terrein van Environmental Performance, Risk Assessment en Product Stewardship.

Onder het speerpunt "Product Stewardship" levert Sphera al sinds 20 jaar een robuste oplossing voor het volledig geautomatiseerd classificeren conform CLP en andere GHS "flavours" van stoffen en mengsels, alsook het opstellen van SDS's in 45 talen en verschillende formaten. Wij zijn vooral actief binnen de formuleringsindustrie, die met 10.000-en recepturen het gehele bedrijfsproces van A tot Z moeten automatiseren. Ook "technical data sheets" en "werkvloerinstructiekaarten" of andere documenten kunnen in alle benodigde talen worden opgesteld.

Wij hebben gebruikers, zowel in de grote chemiebedrijven als Akzo, DSM, Lanxess en BP, alsook in het MKB als HG en Spectro. Door onze geintegreerde regelgeving zijn wij juist ook voor het MKB een aantrekkelijke optie. Kom langs in onze stand en wij vertellen u over een aantal best practices.


Tauw

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.000 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken. Sustainable solutions for a better environment.

Meer informatie? Telefoon 0570 - 69 99 11 of e-mail: info.deventer@tauw.nl


Tradewind

Trade Wind B.V. levert oplossingen voor het opstellen en distribueren van VeiligheidsInformatieBladen, namelijk ExESS en DeDoks. Daarnaast kunt u het opstellen van VIB's aan Trade Wind uitbesteden.

Met ExESS stelt u zelf bladen op conform CLP/ReaCh Annex II en de verschillende landspecifieke GHS-versies (US, JP, BR, UN, CN, MX, KR, TW, SG, TH). De documenten kunnen opgesteld worden in 50 talen. ExESS is op dit moment het meest flexibele systeem in de markt. Schermen, overzichten en documenten zijn in een handomdraai aan de eigen wensen aan te passen. Koppelingen met databanken zoals ANNEX VI, BIG, LOLI, NVZ-grondstoffen zijn aanwezig. Ook interfaces met ERP-systemen als SAP, Navision en Exact zijn mogelijk. T.b.v. ReaCh bevat ExESS een rijke functionaliteit o.a. ten behoeve Volume Tracking.

Met DeDoks kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die u heeft in het kader van ReaCh (Artikel 31). U moet een VIB toesturen bij een levering (indien niet eerder verstrekt) en bij het opmaken van een nieuwe versie dient u het VIB aan alle klanten te verzenden die het VIB in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. DeDoks neemt u deze zorg uit handen. O.a. alle verffabrieken en de grotere verfdistributeurs in Nederland gebruiken het (VeiligmetVerf). Volledige automatisering, gekoppeld aan uw ordersysteem en publicatie binnen uw eigen website is mogelijk. Willen uw wederverkopers uw VIB's ook verzenden? U geeft hen heel eenvoudig de mogelijkheid uw VIB's aan hun klanten te distribueren.


Vandeputte - Safety Experts

Uw veiligheid stevig verankerd

Het welzijn en de veiligheid van iedere medewerker is prioritair en dit engagement vormt dan ook de kern van onze missie. Onze filosofie: elk individu heeft recht op een optimale en comfortabele bescherming op een veilige werkplek.

Generatie na generatie groeide de onderneming uit naar een trendsetter in de sector in België, en later in Europa. Vandaag de dag is Vandeputte nog altijd een voorloper in de ontwikkeling en de distributie van producten en diensten, die zowel de arbeidsveiligheid als het welzijn van de werknemers verhogen. Onze voornaamste troeven zijn onze hoge mate van ervaring en expertise, gecombineerd met een persoonlijke, klantgerichte aanpak.

Efficiëntie, kostenbeheersing en maximaliseren van de return - zowel in de processen van onze klanten als in die van onszelf - liggen mee aan de basis van ons succes. Investeringen in veiligheid moeten zich volgens ons op termijn altijd terugbetalen, zowel financieel, als in een hogere mate van veiligheid, welzijn en productiviteit.

Wij bieden onze klanten daarvoor een innovatief en kwalitatief hoogstaand totaalconcept aan. Deze totaalaanpak vertrekt vanuit een volledig inzicht in het veiligheidsproces – van risicoanalyse tot implementatie – waarin we met alle betrokken partijen samen zoeken naar de meest geschikte oplossingen.


De VIB fabriek

De ViB Fabriek verzorgt het opstellen en onderhouden van Veiligheidsinformatiebladen (ViB’s) van uw producten en ondersteunt u  hiermee om te voldoen aan één van de vele verantwoordelijkheden en verplichtingen die u heeft als leverancier van chemische producten

Ook bieden wij een softwarepakket aan, genaamd CHEMDOX, met als doel kwalitatief hoogwaardige veiligheidsinformatiebladen.  Met CHEMDOX kunt u zelf aan de slag met het maken van veiligheidsinformatiebladen , welke geheel zijn afgestemd op uw wensen.

De informatie in het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak een technisch met veel begrippen. De ViB fabriek maakt dan ook werkplekinstructiekaarten (WiK’s) om de werknemer op de werkvloer kort te informeren over de gevaren, gegevens, beschermingsmaatregelen en werkwijzen van een product.

Tevens kunnen wij u helpen bij vragen op het gebied van gevaarlijke stoffen, REACH, CLP, Exposure scenario Compliance checks en veel meer…..