STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Programma Stoffendag 2020

Gezien de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de organisatie besloten dat de Stoffendag 2020 een digitaal evenement wordt. Het evenement zal net als voorgaande jaren beginnen met een plenaire opening. Daarna zijn er vier workshoprondes gepland en kunt u iedere ronde kiezen uit een breed scala aan workshoponderwerpen. Deze workshops kunt u live digitaal bijwonen via Microsoft Teams; links naar de workshops en verdere uitleg over het gebruik van Microsoft Teams ontvangt u voorafgaand aan de Stoffendag. Anders dan voorgaande jaren kunnen deelnemers dit jaar ook alle workshops achteraf terugkijken. 

Naast de workshops vormt het delen van goede praktijken tijdens de verschillende netwerkmomenten gedurende de dag natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel van de Stoffendag. Om hier toch digitaal invulling aan te geven zal er op de dag zelf en de dag erna (9 en 10 december), op de website een online forum gefaciliteerd worden over een aantal thema’s rondom het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Hier kan men met elkaar in gesprek gaan. 

Hieronder treft u het programma.

09.30 - 10.00

Plenaire opening en Keynote sprekers

Bas van 't Wout - Staatssecretaris - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Marco Mensink - Directeur Cefic
Jaitske Feenstra - Directeur VVVF

10.00 - 10.45

Eerste workshopronde

11.15 - 12.00

Tweede workshopronde

12.15 - 13.15

Lunchpauze - netwerkmoment op onlineforum

13.15 - 14.00

Derde workshopronde

14.30 - 15.15

Vierde workshopronde

15.30

Einde van de Stoffendag 2020