STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sponsoren Stoffendag 2020

 

De Stoffendag, editie 2020, wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich in voor gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Zij is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie SZW werkt op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Een belangrijk aandachtsgebied vormen gevaarlijke stoffen. Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot een beroepsziekte. Ruim 3.000 (ex)werknemers overlijden voortijdig, vooral door werkgerelateerde kanker. Daarnaast leiden ongunstige arbeidsomstandigheden onder de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking tot verlies van gezonde levensjaren, en dus tot een aanmerkelijke ziektelast. Dit mogen we niet normaal vinden; blootstelling aan gevaarlijke stoffen is nooit 'part of the job'. Acties om blootstelling te voorkomen zijn dus belangrijk. Bedrijven die in actie willen komen, weten niet altijd hoe en welke informatie precies beschikbaar is. Daarom houdt de Inspectie SZW niet alleen toezicht maar helpt ook om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Een van de middelen is de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen. Met deze tool kan een werkgever zijn bedrijf beoordelen zoals een arbeidsinspecteur dat zou doen. Klik hier voor de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen.

De Inspectie SZW ondersteunt de Landelijke Stoffendag van harte. Het is een uitstekende gelegenheid voor professionals om met elkaar over goede praktijken en gezonde en veilige werkwijzen te praten.

Andere tools die je kunt gebruiken om veiliger en gezonder met gevaarlijke stoffen te werken zijn:


Chemrade B.V.

Chemrade® is een online applicatie waarmee u op een gestructureerde en efficiënte wijze grip krijgt op de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

Chemrade® helpt u met:

 • opstellen en beheren van uw Register Gevaarlijke Stoffen
 • geautomatiseerd afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
 • beoordelen van risico’s voor al uw werkzaamheden met gevaarlijke stoffen met gevalideerde en erkende schattingsmodellen zoals het stoffenmanager exposure model en ECETOC-TRA
 • beoordelen van huidblootstelling (ECETOC-Tra)
 • uitvoeren van use compliance checks (in het kader van REACH)
 • maken van een Plan van Aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie
 • samenstellen van diverse rapportages
 • maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK)
 • vastleggen van meetgegevens
 • delen van VIBs en WIKs met uw werknemers (Chemrade cloud)
 • voldoen aan Arbo (4-stappen plan SZW) en REACH.


Een licentie op Chemrade® kent geen beperking in het aantal stoffen, beoordelingen en gebruikers. Er zijn dus geen onverwachte meerkosten. Training in het gebruik van de software en thematrainingen over registratie en risicobeoordelingen zijn kosteloos. Onze adviseurs zijn experts in arbeidshygiëne en toxicologie en kunnen u ontzorgen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Chemrade® voor uw bedrijf? Via http://www.chemrade.nl vindt u meer informatie en kunt u desgewenst een demo aanvragen. Bellen kan natuurlijk ook: 024-3528830.


Sdu / Toxic

Wij onderhouden voor u uw wettelijke verplichte stoffenregister met bijbehorende communicatie naar de werkvloer, geven advies, doen metingen en zorgen tevens dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken.

Zodoende heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

Toxic is met Toxic Safety Solution het enige wettelijkstoffenregistratiesysteem dat naast de REACH classificatie en de CMR-lijst van het SZW, ook de VOS, SVHC en ZZS in uw producten in beeld brengt en bijhoudt. Elke organisatie is anders en zit in een andere fase qua bewustwording en professionalisering op het gebied van veiligheid. Dat begrijpen wij. Kom daarom gerust vrijblijvend langs op onze stand voor een vraag of bij een onduidelijkheid.

www.toxic.nl


Knoell NL B.V.

Knoell is een wereldwijd werkende dienstverlener met 600 medewerkers op het gebied van stoffenregelgeving en productveiligheid (veiligheid voor mens en milieu). Ons werkgebied omvat de gewasbeschermingsmiddelen, biociden, industriële chemicaliën, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, fertilisers en cosmetica. 

Knoell is voor een aantal klanten bezig met projecten gerelateerd aan EU-toelatingen van zogenaamde food improvement agents (o.a. voedseladditieven, enzymen, smaakstoffen en extractie middelen), met EU-toelatingen van novel foods en met toelatingen voor stoffen die gebruikt worden in nieuwe voedselverpakkingsmaterialen, de zogenaamde food contact materials (FCM), ook buiten de EU. 

Onze producten zijn risk assessments, registratiedossiers, MSDSsen, adviezen op gebied van (eco) toxicologie en registratie-strategie voor alle soorten toepassingen en het begeleiden van benodigde testen en het registratieproces voor onze klanten. Voor Industriële Chemicaliën bieden wij volledige dienstverlening aan, inclusief uitbesteding van onderzoek bij erkende test faciliteiten. Tevens treden wij op als Only Representative voor niet-Europese producenten en formuleerders, en zijn wij manager van meerdere Consortia.  

Ons hoofdkantoor zit in Mannheim (DE). We hebben Europese vestigingen in Duitsland, Engeland, Nederland (Wageningen), Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland en verder in de Verenigde Staten, China, Korea, Japan, Thailand, Taiwan en Brazilië. Met ons kantoor in Engeland kunnen we ook ondersteuning bieden in het kader van Brexit. Ons kantoor kan daar de rol van OR voor de UK op zich nemen. Onze kantoren in Azië en Amerika maken het mogelijk om lokaal ondersteuning te bieden, ook in onderhandelingen met nationale overheden. Wij zijn er voor u om moeilijke wetgeving toegankelijk te maken, wereldwijd! Niet alleen voor de grotere multinationals, maar ook voor het MKB dat vaak een beperkte capaciteit en ervaring heeft als het gaat om de regelgeving in andere landen. 

Neem voor meer informatie contact op met Danny Haacke, Knoell NL B.V. via dhaacke@knoell.com.

Informatie over de Knoell groep en de verschillende vestigingen in andere landen kunt u vinden op http://www.knoell.com


Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV combineert uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen met kennis van de operaties van de klant. Het team Chemicals Management ondersteunt al decennia bedrijven, overheden en interne adviseurs. Van vergunning tot dossier, van water en lucht emissies tot blootstelling op de werkplek.

REACH werkzaamheden, zoals het opstellen van registratiedossiers en consortiumbegeleiding, behoeven nog steeds veel aandacht. Daarnaast bieden wij onze klanten inhoudelijke stoffendeskundigheid, procesbegeleiding of kennis van mogelijke alternatieve stoffen bij ongunstige (her)classificatie, restrictie of autorisatie. Daarbij hebben wij altijd de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze relaties voor ogen. Dat kan preventief zijn bij ontwikkeling van nieuwe producten waarvoor stoffen nodig zijn of defensief indien een stof op een lijst staat om beperkt of uitgefaseerd te worden.

Safety Data Sheets (SDS’en) moeten vanwege CLP en REACH regelmatig worden aangepast en vaak moeten blootstellingsscenario’s worden toegevoegd, soms in alle EU-talen. Voor mengsels is dit een grote uitdaging. Wij hebben hiervoor een praktische benadering en stellen informatieve SDS’en met blootstellingsscenario’s op. Arbeidsveiligheid richt zich, onder andere, op de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en mengsels. Met onze MengselrekenTool en de uitgebreide kennis van de toxicologische effecten kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Ook bij andere HSE aspecten is stoffendeskundigheid onmisbaar. Externe veiligheid staat met SEVESO III en Nederlandse implementatie in BRZO 2015 continu in de belangstelling. Wij combineren de kennis van externe veiligheid met die van de gevaarlijke stoffen voor de meest effectieve ondersteuning. Wat betreft emissies naar lucht en water is het beleid gericht op het reduceren van de ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en faciliteren van een circulaire economie. Met een teambenadering assisteren wij onze klanten bij deze uitdagingen, om een werkbare en toekomstbestendige oplossing te vinden.

Naast operationele ondersteuning van onze klanten houden wij ons vanuit onze “Enhancing society together”-gedachte graag bezig met de vraagstukken van de toekomst. Een goed voorbeeld hiervan is de recent gepubliceerde visie van de Europese Commissie op het gebruik van chemische stoffen in de toekomst. Het moet leiden tot een “toxic-free environment” in Europa. Wij zijn met onze kennis en ervaring een uitstekende gesprekspartner voor onze klanten als het gaat om het bepalen van de impact van deze nieuwe EU strategie. Dat er voor ieder bedrijf wat gaat veranderen is duidelijk en wij dagen u dan ook uit om hier snel mee aan de slag te gaan. We gaan graag in gesprek!

U kunt de status van uw stoffenmanagement nu ook zelf controleren door middel van onze gratis en laagdrempelige REACH, CLP en SDS scan. De scan is hier te vinden.

Voor meer informatie over onze chemical management services kijkt u hier.


Cosanta B.V.

Cosanta BV zorgt voor onafhankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en actualiteit van Stoffenmanager®.

Stoffenmanager® is de online tool waarmee bedrijven zelf hun stoffen waar in het bedrijf mee gewerkt wordt kunnen inventariseren en prioriteren. Stoffenmanager® volgt alle vier de stappen van Inspectie SZW. U stelt met Stoffenmanager® uw stoffenregister op, voert blootstellingsschattingen uit en krijgt zicht op de gezondheidsrisico’s voor individuele medewerkers. Met de risicogedreven WIK’s zorgt u voor voorlichting van uw collega’s. Met Stoffenmanager® stelt u een plan van aanpak op. Stoffenmanager® heeft wereldwijd meer dan 36.000 gebruikers, is beschikbaar in verschillende talen, gevalideerd op basis van bijna 7000 metingen, erkend door Inspectie SZW en internationaal erkend en opgenomen in de REACH Guidance R.14 van ECHA. Stoffenmanager® is gratis beschikbaar en in verschillende betaalde licentievormen.

Wij bieden u ook consultancy en trainingen aan. Onze consultants zijn vanaf het begin betrokken bij Stoffenmanager® en kunnen u ondersteunen op alle vlakken van uw gevaarlijke stoffenbeleid. Kijk ook op www.cosanta.nl of www.stoffenmanager.com. Meer informatie? Telefoon 020 7920013, e-mail info@cosanta.nl


de ViB fabriek B.V.

De ViB Fabriek is specialist in het opstellen en onderhouden van Veiligheidsinformatiebladen (ViB’s).

Bent u al helemaal up-to-date voor wat betreft de nieuwe Annex VIII, UFI’s en de nieuwe PCN-aanmeldingen? Onze PCN-specialisten hebben de antwoorden op al uw vragen! Wij helpen met overleg, advies of het verzorgen van de aanmeldingen.

Wilt u liever een totaalpakket? Dan nemen wij het volledige werk van u over: de ViB’s, PCN-aanmeldingen en het updaten hiervan. U heeft nergens meer naar omkijken naar!


Environment & Safety (PES), Philips Innovation Services

Ons team van specialisten biedt meer dan 25 jaar ervaring in het creëren van kwalitatief hoogwaardige SDS.

Onze diensten

 • Maken en onderhouden van 100% betrouwbare Safety Data Sheets en e-SDS
  • De beste kwaliteit, omdat we ons aan strenge kwaliteitsprocedures houden
  • Automatische vertaling van uw SDS en instructiekaarten in 12 talen
 • Online, wereldwijde IT-oplossing Fasim 2.0.
  • Onmiddellijke toegang tot uw SDS, gevaarsetiketten en een instructie kaarten
  • Uw eigen bedrijfsomgeving
  • Flexibele rapportage en controle op ongewenste chemische stoffen
 • Ondersteuning
  • Helpdesk voor alle SDS en Fasim 2.0 gerelateerde vragen
  • 24/7 emergency support
  • Consultancy op chemische wet- en regelgeving (REACH, RoHS, ADR, IATA, poison center notificatie)

Uw voordelen

 • Onze kwalitatief hoogwaardige SDS zijn het perfecte visitekaartje naar uw klanten
 • Onze geavanceerde IT oplossing Fasim 2.0 bespaart u tijd bij de naleving van de wetgeving op het gebruik en vervoer van chemische stoffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag maikel.van.niftrik@philips.com of neemt u telefonisch contact met ons op via 06-1105 8801.

Philips Innovation Services


INFO-CARE BV

Wanneer chemie en wetgeving samenkomen, biedt INFO-CARE heldere oplossingen met gericht advies.

INFO-CARE is specialist op het gebied van CLP-, GHS- en REACH wetgeving, de Europese Cosmetica Verordening en de ARBO wetgeving. Tot onze services behoort o.a. het samenstellen van cosmetica Product Information Files (PIF's), het opstellen van Safety Data Sheets (SDS-en), het beoordelen van de ARBO blootstelling en de registratie en aanmelding van chemische stoffen.

Tevens bieden bij Aminchi. Dit is INFO-CARE's online Regulatory software voor chemische veiligheid en is breed inzetbaar voor interne communicatie over uw producten. Met Aminchi maakt en beheert u zelf SDS-en, cosmetica PIFs en etiketteringsvoorschriften. De interactieve online tool is één van de meest gebruiksvriendelijke en up-to-date applicaties. Aminchi wordt ondersteund door de chemisch specialisten van INFO-CARE.

Wilt u meer weten over Aminchi en onze services? Dan kunt u uiteraard ook onze website bezoeken: http://www.info-care.nl


PIKA: the Chemical Safety App

Een digitale werkplek instructiekaart voor €1,- per maand

Weg met papieren documenten. Weg met eindeloos bijwerken van Word-documenten. Weg met printen en lamineren.

Stuur ons het VIB van het product en wij maken er een digitale Product Informatie Kaart (Werkplek Instructie Kaart) van, die eenvoudig gedeeld en gebruikt kan worden.

Wij regelen het voor je!

Download Pika in de Appstore of Pika op Google Play

STC Training & Consultancy

STC Training & Consultancy verzorgt cursussen en trainingen voor volwassenen en is onderdeel van de STC Group. De STC Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport, logistiek en havenindustrie en heeft locaties in binnen- en buitenland.


STC Training & Consultancy is een van de grondleggers van de gevaarlijke stoffen cursussen en heeft deze ook continu doorontwikkeld. Sinds 1983 verzorgt STC de opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen, een tweejarige opleiding welke groot aanzien heeft door diepgang, actualiteit en uitgebreidheid. Onderwerpen zijn onder andere ADR/ADN/RID/IMDG/IATA/PGS/chemie/veiligheid/BRZO/RI&E/nieuwe energiedragers enz.


STC heeft ook vele andere cursussen (expediteur, cargadoor, veilig omgaan met chemicaliën, EHBO, BHV, ISPS, chemie voor gevaarlijke stoffen, awareness cursussen enz.)


Tevens staat STC bekend om het leveren van maatwerk, bij u of op een van onze locaties.


Wilt u meer info neem dan gerust contact op via:
http://www.stc-bv.nl / 0900 0620 (vraag naar of mail Edwin Schepers


Trade Wind B.V.

Trade Wind B.V. levert oplossingen voor uw register gevaarlijke chemicaliën en het opstellen en distribueren van VeiligheidsInformatieBladen(ExESS en PubliChem). Daarnaast kunt u het opstellen van VIB’s aan Trade Wind uitbesteden.

Met ExESS realiseren wij op maat vormgegeven registratie-systemen voor de gevaarlijke chemicaliën. Desgewenst kunt ook werkplekinstructiekaarten afdrukken en het register koppelen aan andere systemen.

Ook kunt u VIB’s opstellen conform CLP/ReaCh Annex II en de verschillende landspecifieke GHS-versies en in 53 talen. ExESS is op dit moment het meest flexibele systeem in de markt. Koppelingen met databanken zoals ANNEX VI, BIG, LOLI, NVZ-grondstoffen zijn aanwezig. Verder bevat kunt u m.b.v. van ExESS op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichtingen die u bijvoorbeeld heeft t.a.v. de aanmeldingen bij de antigifcentra en t.a.v. BRZO.  T.b.v. ReaCh bevat ExESS een rijke functionaliteit o.a. ten behoeve Volume Tracking.

Met PubliChem kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die u heeft in het kader van ReaCh (Artikel 31). U moet een VIB toesturen bij een levering (indien niet eerder verstrekt) en bij het opmaken van een nieuwe versie dient u het VIB aan alle klanten te verzenden die het VIB in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. PubliChem neemt u deze zorg uit handen.

http://www.twnl.nl 


Chempros B.V.

Chempros is specialist in wet- en regelgeving omtrent chemische stoffen en cosmetica. Onze specialisten helpen u bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en productinformatiedossiers (PIF’s). Wij houden alle ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en informeren u bij relevante  veranderingen, waardoor u zich kunt concentreren op het innoveren van uw product.

Bent u bijvoorbeeld al bekend met de nieuwe UFI-codes en PCN-aanmeldingen, die binnenkort verplicht worden? Naast het opstellen van VIB’s helpen wij u ook met het genereren van de UFI-codes en het maken en aanmelden van PCN-dossiers.

Met onze kennis van chemische stoffen adviseren wij u over de gevaren op de gezondheid en het milieu en assisteren u bij het op de markt brengen van een veilig product. Daarnaast ondersteunen wij ook het veilig gebruik van een stof door middel van het in kaart brengen van blootstellingscenario’s in een e-SDS. Tevens adviseren we u bij het transport van gevaarlijke stoffen. 

www.chempros.nl


REACH en CLP Helpdesk - RIVM

Als u chemische stoffen produceert, invoert of gebruikt, is de kans groot dat u met twee Europese verordeningen over chemische stoffen te maken heeft: REACH en CLP. REACH gaat over de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. CLP gaat over de indeling van gevaarseigenschappen, de etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Ook als u enkel artikelen importeert of verkoopt, kunnen bepaalde REACH-verplichtingen voor u van toepassing zijn. Bij de REACH en CLP Helpdesk - onderdeel van Bureau REACH van het RIVM - beantwoorden we vragen over deze twee regelgevingen en proberen we u wegwijs te maken in deze wetgeving.

Dat kan door de regelhulp op onze site http://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl te gebruiken of via de website vragen in te dienen, maar ook hebben we maandelijks een spreekuur en geven we workshops en presentaties over REACH en CLP bij bijvoorbeeld brancheorganisaties.


Jongerius Consult

Jongerius Consult is een kleinschalig bedrijf met grote expertise en ervaring op het gebied van de EU wetgeving van gevaarlijke stoffen. Zijn missie is om bedrijven te helpen om hun producten veilig te gebruiken in de keten en op de werkvloer door efficiënte toepassing van REACH en CLP.

Jongerius Consult biedt strategische en praktische ondersteuning bij de toepassing van REACH en CLP in uw specifieke business case. Voor branches wordt ondersteuning geboden om sectorspecifieke oplossingen en hulpmiddelen te ontwikkelen.

Neem contact op met Onno Jongerius om uw vraag of business case vrijblijvend te bespreken. 

Onno@jongeriusconsult.com of 06-159 62 071

https://www.jongeriusconsult.nl/


ChemDox

CHEMDOX is a contemporary software that uses modern technologies to support you in the creation of legally sound classifications and safety related documents. Developed to cope with the general requirements of chemical and transportation law while retaining maximum user-friendliness, CHEMDOX helps experts achieve an important objective:

high quality classifications and documents and with them the feeling of security knowing that the job has been done right.

Use CHEMDOX to create your MSDS documents for international use, product and industry-specific through rules-based templates. And ready to run automated where desired.


Charles River

De sleutel tot een succesvolle (REACH) registratie is een samenwerking tussen een multidisciplinair team van experts die begrijpen wat er moet gebeuren!

Al meer dan 40 jaar heeft Charles River ervaring op het gebied van veiligheidsonderzoek en registratie van nieuwe & bestaande stoffen. Met laboratoria en testfaciliteiten in Europa & VS kan ons uitgebreide service portfolio worden afgestemd op de behoeften van de klant en daarin meegenomen alle aspecten van de eisen van wet en regelgeving. De studierapporten voldoen aan de vereisten van de verschillende autoriteiten wereldwijd.

Onze klanten profiteren van een sterk team van experts op het gebied van regelgeving en kennis van vereisten.  Dit gaat vaak verder dan louter studies uitvoeren. Charles River is een CRO die gegevens kan beheren, analyseren, integreren en interpreteren om te helpen bij het navigeren  in het land van registratie door kritische adviezen te geven op basis van resultaten en kennis van de overheden.