STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

Woensdag 9 december 2020 - ReeHorst, Ede

Sponsoren Stoffendag 2020

 

De Stoffendag, editie 2020, wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich in voor gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Zij is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie SZW werkt op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Een belangrijk aandachtsgebied vormen gevaarlijke stoffen. Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot een beroepsziekte. Ruim 3.000 (ex)werknemers overlijden voortijdig, vooral door werkgerelateerde kanker. Daarnaast leiden ongunstige arbeidsomstandigheden onder de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking tot verlies van gezonde levensjaren, en dus tot een aanmerkelijke ziektelast. Dit mogen we niet normaal vinden; blootstelling aan gevaarlijke stoffen is nooit 'part of the job'. Acties om blootstelling te voorkomen zijn dus belangrijk. Bedrijven die in actie willen komen, weten niet altijd hoe en welke informatie precies beschikbaar is. Daarom houdt de Inspectie SZW niet alleen toezicht maar helpt ook om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Een van de middelen is de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen. Met deze tool kan een werkgever zijn bedrijf beoordelen zoals een arbeidsinspecteur dat zou doen. Klik hier voor de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen.

De Inspectie SZW ondersteunt de Landelijke Stoffendag van harte. Het is een uitstekende gelegenheid voor professionals om met elkaar over goede praktijken en gezonde en veilige werkwijzen te praten.

Andere tools die je kunt gebruiken om veiliger en gezonder met gevaarlijke stoffen te werken zijn:


ChemRADE B.V.

ChemRADE® is een online applicatie waarmee u op een gestructureerde en efficiënte wijze grip krijgt op de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

ChemRADE® helpt u met:

 • opstellen en beheren van uw Register Gevaarlijke Stoffen
 • geautomatiseerd afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
 • beoordelen van risico’s voor al uw werkzaamheden met gevaarlijke stoffen met gevalideerde en erkende schattingsmodellen zoals het stoffenmanager exposure model en ECETOC-TRA
 • beoordelen van huidblootstelling (ECETOC-Tra)
 • uitvoeren van use compliance checks (in het kader van REACH)
 • maken van een Plan van Aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie
 • samenstellen van diverse rapportages
 • maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK)
 • vastleggen van meetgegevens
 • delen van VIBs en WIKs met uw werknemers (ChemRADE cloud)
 • voldoen aan Arbo (4-stappen plan SZW) en REACH.


Een licentie op ChemRADE® kent geen beperking in het aantal stoffen, beoordelingen en gebruikers. Er zijn dus geen onverwachte meerkosten. Training in het gebruik van de software en thematrainingen over registratie en risicobeoordelingen zijn kosteloos. Onze adviseurs zijn experts in arbeidshygiëne en toxicologie en kunnen u ontzorgen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van ChemRADE® voor uw bedrijf? Via http://www.chemrade.nl vindt u meer informatie en kunt u desgewenst een demo aanvragen. Bellen kan natuurlijk ook: 024-3528830.


BaSystemen

BaSystemen staat voor plezier, veiligheid en gezondheid. Wij hopen samen met u dit te bewaken en te verbeteren. Onze specialisten kunnen u een goed advies geven over verschillende meetinstrumenten. Omdat de toepassingen binnen uw bedrijf zeer specifiek kunnen zijn, denken wij graag  samen met u na over welk meetinstrument voor uw bedrijf de beste toevoeging is. Wij hebben meetinstrumenten voor arbo en veiligheid. Denk aan geluidsmeters, stofmeters, gasdetectie, alleenwerk oplossingen en klimaatmeters. Al onze meters zijn te huur, te koop en voorzien wij van het juiste onderhoud.

BaSystemen helpt u dagelijks om werkplekken veiliger en gezonder te maken. Een veilige en gezonde omgeving is een voorwaarde om ergens met plezier te werken. Mensen die met plezier hun werk doen, werken harder, efficiënter en letten beter op. Gezondheid, veiligheid en plezier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zijn een oplossingsgerichte partij en hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dus of u nu een meter wil huren, kopen, kalibreren, repareren of hier uitleg over wilt ontvangen, bij BaSystemen bent u aan het juiste adres. Meedenken met u als klant is wat wij graag doen!

http://www.basystemen.nl/


Sdu / Toxic

Wij onderhouden voor u uw wettelijke verplichte stoffenregister met bijbehorende communicatie naar de werkvloer, geven advies, doen metingen en zorgen tevens dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken.

Zodoende heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

Toxic is met Toxic Safety Solution het enige wettelijkstoffenregistratiesysteem dat naast de REACH classificatie en de CMR-lijst van het SZW, ook de VOS, SVHC en ZZS in uw producten in beeld brengt en bijhoudt. Elke organisatie is anders en zit in een andere fase qua bewustwording en professionalisering op het gebied van veiligheid. Dat begrijpen wij. Kom daarom gerust vrijblijvend langs op onze stand voor een vraag of bij een onduidelijkheid.

www.toxic.nl


Knoell NL B.V.

Knoell is een wereldwijd werkende dienstverlener met 600 medewerkers op het gebied van stoffenregelgeving en productveiligheid (veiligheid voor mens en milieu). Ons werkgebied omvat de gewasbeschermingsmiddelen, biociden, industriële chemicaliën, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedsel verpakkingsmaterialen en cosmetica.

Onze producten zijn risk assessments, registratiedossiers, MSDSsen, adviezen op gebied van toxicologie en registratie-strategie voor alle soorten toepassingen en het begeleiden van benodigde testen en het registratieproces voor onze klanten.

Voor Industriële Chemicaliën bieden wij volledige dienstverlening aan, inclusief uitbesteding van onderzoek bij CRO bedrijven. Tevens treden wij op als Only Representative voor niet-Europese producenten, als Third Party Representative voor vertrouwelijke dossiers en zijn wij Manager van meerdere Consortia.

Ons hoofdkantoor zit in Mannheim (DE). We hebben Europese vestigingen in Duitsland, Engeland, Nederland (Wageningen), Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland en verder in de Verenigde Staten, China, Korea, Japan, Thailand, Taiwan en Brazilie.

Wij zijn er voor u om moeilijke wetgeving toegankelijk te maken, wereldwijd!


Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV combineert uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen met operationele kennis. Het team Chemicals Management ondersteunt al decennia bedrijven, overheden en interne adviseurs.

REACH werkzaamheden, zoals registratie voor de deadline 2018 en consortiumbegeleiding zijn veelgevraagd. Daarnaast bieden wij onze klanten inhoudelijke deskundigheid, procesbegeleiding of kennis van alternatieven bij classificatie, restrictie of autorisatie. Daarbij hebben wij altijd de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze relaties voor ogen.

SDS'en moeten vanwege CLP en REACH worden aangepast en eSDS'en worden opgesteld, soms in alle EU talen. Voor mengsels is dit een grote uitdaging. Wij hebben stellen hiervoor praktische, informatieve (e)SDS'en op.

Arbeidsveiligheid richt zich, onder andere, op de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en mengsels. Met onze MengselrekenTool en de kennis van de toxicologische effecten kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Externe veiligheid staat met SEVESO III en Nederlandse implementatie in BRZO 2015 continu in de belangstelling. Wij combineren de kennis van externe veiligheid met die van de gevaarlijke stoffen voor de volledige ondersteuning.

Emissies Lucht en Water. Het beleid is gericht op het reduceren van de ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Met een teambenadering assisteren wij onze klanten met deze uitdaging, om een werkbare oplossing te vinden.

https://www.royalhaskoningdhv.com/


DOHSBASE

DOHSBase: Dé database voor chemische stoffen informatie

DOHSBase onderhoudt een database met meer dan 245.000 chemische stoffen. Hierin vindt u informatie over fysisch-chemische eigenschappen, Gevareninformatie, Grenswaarden en Meetmethoden. Met DOHSBase onderhoudt u eenvoudig en snel uw stoffenregister, vindt u snel informatie voor Risico Inventarisatiemodellen en bereidt u eenvoudig meetstrategiën voor.

DOHSBase bevat informatie over 245.000 chemische stoffen met:

 • Van meer dan 50.000 stoffen fysisch-chemische eigenschappen,
 • Meer dan 12.000 stoffen met grenswaarden én 10.000 stoffen met een kick-off waarde,
 • Deeplinks naar meer dan 130.000 EU-CLP notificaties,
 • Alle informatie (ECHA en SER) over CMR classificaties,
 • Meer dan 3000 links naar meetmethoden.

DOHSBase Online

DOHSBase is eenvoudig te bereiken via een abonnement op http://www.dohsbaseonline.com.

DOHSBase ontzorgt klanten door het onderhouden van hun stoffenregister met arbo informatie. Neem contact met ons op!

Direct data voor STOFFENMANAGER vinden? Gebruik DOHSBase Online hiervoor! Rechtstreeks downloaden in XML van de gevraagde data en deze direct importeren in STOFFENMANAGER. Eenvoudiger kan het niet!


de ViB fabriek B.V.

De ViB Fabriek is specialist in het opstellen en onderhouden van Veiligheidsinformatiebladen (ViB's). Wij stellen ViB's voor u op, en hebben de antwoorden op al uw vragen hierover.

Bent u al helemaal up-to-date wat betreft de nieuwe Annex VIII, UFI's en de nieuwe PCN-aanmeldingen? Onze PCN-specialisten hebben de antwoorden op al uw vragen! Wij helpen met overleg, advies, of het verzorgen van de aanmeldingen.

Wilt u liever een totaalpakket? Dan nemen wij het volledige werk van u over: de ViB's, PCN-aanmeldingen en het updaten hiervan. U heeft nergens meer omkijken aan!

Digitale oplossingen bieden wij in de vorm van onze PIKA app, of het software pakket van onze partner CHEMDOX. Onze PIKA app bevat het ViB, een digitale werkplekinstructiekaart (WIK) en alle relevante informatie over het product. Deze informatie is overal toegankelijk en altijd up-to-date. En onze klanten maken er gratis gebruik van!

De ViB fabriek: Veiligheidsinformatiebladen, en zoveel meer?!

http://devibfabriek.nl/


ChemDox

CHEMDOX is a contemporary software that uses modern technologies to support you in the creation of legally sound classifications and safety related documents. Developed to cope with the general requirements of chemical and transportation law while retaining maximum user-friendliness, CHEMDOX helps experts achieve an important objective: high quality classifications and documents and with them the feeling of security knowing that the job has been done right.

CHEMDOX offers contemporary software for classification and documentation in compliance with legal guidelines based on current chemical and transportation law. CHEMDOX works on the basis of an extensive, constantly updated database. You can use it for research and for creating your own products. When you use CHEMDOX, you can rest assured that these important tasks are being handled right.

Determine the hazardous nature of your products (substances, mixtures or preparations) automatically based on a set of rules, or record your own classification.

Use CHEMDOX to create your MSDS documents for international use, product and industry-specific through rules-based templates. And ready to run automated where desired.

http://www.chemdox.com/en/


Cosanta B.V.

Cosanta BV zorgt voor onafhankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en actualiteit van Stoffenmanager®.

Stoffenmanager® is de online tool waarmee bedrijven zelf hun stoffen waar in het bedrijf mee gewerkt wordt kunnen inventariseren en prioriteren. Stoffenmanager® volgt alle vier de stappen van Inspectie SZW. U stelt met Stoffenmanager® uw stoffenregister op, voert blootstellingsschattingen uit en krijgt zicht op de gezondheidsrisico’s voor individuele medewerkers. Met de risicogedreven WIK’s zorgt u voor voorlichting van uw collega’s. Met Stoffenmanager® stelt u een plan van aanpak op. Stoffenmanager® heeft wereldwijd meer dan 36.000 gebruikers, is beschikbaar in verschillende talen, gevalideerd op basis van bijna 7000 metingen, erkend door Inspectie SZW en internationaal erkend en opgenomen in de REACH Guidance R.14 van ECHA. Stoffenmanager® is gratis beschikbaar en in verschillende betaalde licentievormen.

Wij bieden u ook consultancy en trainingen aan. Onze consultants zijn vanaf het begin betrokken bij Stoffenmanager® en kunnen u ondersteunen op alle vlakken van uw gevaarlijke stoffenbeleid. Kijk ook op www.cosanta.nl of www.stoffenmanager.com. Meer informatie? Telefoon 020 7920013, e-mail info@cosanta.nl


Environment & Safety (PES), Philips Innovation Services

Ons team van specialisten biedt meer dan 25 jaar ervaring in het creëren van kwalitatief hoogwaardige SDS.

Onze diensten

 • Maken en onderhouden van 100% betrouwbare Safety Data Sheets en e-SDS
  • De beste kwaliteit, omdat we ons aan strenge kwaliteitsprocedures houden
  • Automatische vertaling van uw SDS en instructiekaarten in 12 talen
 • Online, wereldwijde IT-oplossing Fasim 2.0.
  • Onmiddellijke toegang tot uw SDS, gevaarsetiketten en een instructie kaarten
  • Uw eigen bedrijfsomgeving
  • Flexibele rapportage en controle op ongewenste chemische stoffen
 • Ondersteuning
  • Helpdesk voor alle SDS en Fasim 2.0 gerelateerde vragen
  • 24/7 emergency support
  • Consultancy op chemische wet- en regelgeving (REACH, RoHS, ADR, IATA, poison center notificatie)

Uw voordelen

 • Onze kwalitatief hoogwaardige SDS zijn het perfecte visitekaartje naar uw klanten
 • Onze geavanceerde IT oplossing Fasim 2.0 bespaart u tijd bij de naleving van de wetgeving op het gebruik en vervoer van chemische stoffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag maikel.van.niftrik@philips.com of neemt u telefonisch contact met ons op via 06-1105 8801.

Philips Innovation Services


Van Leeuwen Gevaarsetiketten BV

Van Leeuwen Gevaarsetiketten is een kleine, maar toonaangevende onderneming in de Waalhaven van Rotterdam. Onze missie is om vervoer, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen in goede en veilige banen te helpen leiden. Het leeuwendeel van ons assortiment bestaat dan ook uit etiketten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, zee, spoor en lucht.

Daarnaast verkopen we GHS- en handlingslabels en bieden we op maat gemaakte producten aan, zoals blanco etiketten.

Maar: we zijn méér dan een leverancier: ons vermogen om u te informeren, adviseren en ondersteunen maakt het verschil. Onze kennis en expertise komen terug in ons voorlichtingsmateriaal, maar ook in ons vermogen om u persoonlijk te adviseren.

Zo kunnen we u wegwijs maken in de grootse en interessante wereld van gevaarsetiketten; want eenmaal op het spoor van het gevaarlijke stoffen-virus, zo hebben wij ervaren, kun én wil je er niet meer vanaf komen.

www.gevaarsetiketten.com


INFO-CARE BV

Wanneer chemie en wetgeving samenkomen, biedt INFO-CARE heldere oplossingen met gericht advies.

INFO-CARE is specialist op het gebied van CLP-, GHS- en REACH wetgeving, de Europese Cosmetica Verordening en de ARBO wetgeving. Tot onze services behoort o.a. het samenstellen van cosmetica Product Information Files (PIF's), het opstellen van Safety Data Sheets (SDS-en), het beoordelen van de ARBO blootstelling en de registratie en aanmelding van chemische stoffen.

Tevens bieden bij Aminchi. Dit is INFO-CARE's online Regulatory software voor chemische veiligheid en is breed inzetbaar voor interne communicatie over uw producten. Met Aminchi maakt en beheert u zelf SDS-en, cosmetica PIFs en etiketteringsvoorschriften. De interactieve online tool is één van de meest gebruiksvriendelijke en up-to-date applicaties. Aminchi wordt ondersteund door de chemisch specialisten van INFO-CARE.

Wilt u meer weten over Aminchi en onze services? Bezoek ons dan bij onze stand tijdens de Stoffendag. U bent van harte welkom.

http://www.info-care.nl


ITIS HSE Solutions

Met de online applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf over een compleet chemicaliënbeheersysteem. Met deze webapplicaties kunt u op een gestructureerde wijze invulling geven aan het 4-stappenplan SZW. Hierdoor bespaart u tijd om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen en kunt u zich richten op het verbeteren van de veiligheidscultuur op de werkvloer. Uw informatie is veilig bij ons, ITIS is NEN 4400 en ISO 27001 gecertificeerd.

 Functionaliteiten

 • Opstellen en beheren van uw register gevaarlijke stoffen
 • Automatische updates stofinformatie en veiligheidsinformatiebladen
 • Toegang tot gevalideerde stofinformatie (conform REACH en GHS)
 • Invulling geven aan het 4-stappenplan SZW
 • Automatische koppeling SZW-lijst
 • Veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten (in 47 talen) genereren
 • Opslagbeheer conform PGS 15
 • Voorraadbeheer
 • Afvalbeheer
 • Uitgebreide CMR registratie mogelijkheden
 • Uitvoeren van mengselberekeningen (CLP)
 • Dashboards
 • Diverse rapportage- en exportmogelijkheden
 • Moderne webapplicaties/SaaS-oplossingen

www.itis.nl/hse-solutions


Trade Wind B.V.

Trade Wind B.V. levert oplossingen voor uw register gevaarlijke chemicaliën en het opstellen en distribueren van VeiligheidsInformatieBladen(ExESS en PubliChem). Daarnaast kunt u het opstellen van VIB’s aan Trade Wind uitbesteden.

Met ExESS realiseren wij op maat vormgegeven registratie-systemen voor de gevaarlijke chemicaliën. Desgewenst kunt ook werkplekinstructiekaarten afdrukken en het register koppelen aan andere systemen.

Ook kunt u VIB’s opstellen conform CLP/ReaCh Annex II en de verschillende landspecifieke GHS-versies en in 53 talen. ExESS is op dit moment het meest flexibele systeem in de markt. Koppelingen met databanken zoals ANNEX VI, BIG, LOLI, NVZ-grondstoffen zijn aanwezig. Verder bevat kunt u m.b.v. van ExESS op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichtingen die u bijvoorbeeld heeft t.a.v. de aanmeldingen bij de antigifcentra en t.a.v. BRZO.  T.b.v. ReaCh bevat ExESS een rijke functionaliteit o.a. ten behoeve Volume Tracking.

Met PubliChem kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die u heeft in het kader van ReaCh (Artikel 31). U moet een VIB toesturen bij een levering (indien niet eerder verstrekt) en bij het opmaken van een nieuwe versie dient u het VIB aan alle klanten te verzenden die het VIB in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. PubliChem neemt u deze zorg uit handen.

http://www.twnl.nl 


REACH en CLP Helpdesk - RIVM

Als u chemische stoffen produceert, invoert of gebruikt, is de kans groot dat u met twee Europese verordeningen over chemische stoffen te maken heeft: REACH en CLP. REACH gaat over de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. CLP gaat over de indeling van gevaarseigenschappen, de etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Ook als u enkel artikelen importeert of verkoopt, kunnen bepaalde REACH-verplichtingen voor u van toepassing zijn. Bij de REACH en CLP Helpdesk - onderdeel van Bureau REACH van het RIVM - beantwoorden we vragen over deze twee regelgevingen en proberen we u wegwijs te maken in deze wetgeving.

Dat kan door de regelhulp op onze site http://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl te gebruiken of via de website vragen in te dienen, maar ook hebben we maandelijks een spreekuur en geven we workshops en presentaties over REACH en CLP bij bijvoorbeeld brancheorganisaties.


Jongerius Consult

Jongerius Consult is een kleinschalig bedrijf met grote expertise en ervaring op het gebied van de EU wetgeving van gevaarlijke stoffen. Zijn missie is om bedrijven te helpen om hun producten veilig te gebruiken in de keten en op de werkvloer door efficiënte toepassing van REACH en CLP.

Jongerius Consult biedt strategische en praktische ondersteuning bij de toepassing van REACH en CLP in uw specifieke business case. Voor branches wordt ondersteuning geboden om sectorspecifieke oplossingen en hulpmiddelen te ontwikkelen.

Neem contact op met Onno Jongerius om uw vraag of business case vrijblijvend te bespreken. 

Onno@jongeriusconsult.com of 06-159 62 071

https://www.jongeriusconsult.nl/


Charles River

De sleutel tot een succesvolle (REACH) registratie is een samenwerking tussen een multidisciplinair team van experts die begrijpen wat er moet gebeuren!

Al meer dan 40 jaar heeft Charles River ervaring op het gebied van veiligheidsonderzoek en registratie van nieuwe & bestaande stoffen. Met laboratoria en testfaciliteiten in Europa & VS kan ons uitgebreide service portfolio worden afgestemd op de behoeften van de klant en daarin meegenomen alle aspecten van de eisen van wet en regelgeving. De studierapporten voldoen aan de vereisten van de verschillende autoriteiten wereldwijd.

Onze klanten profiteren van een sterk team van experts op het gebied van regelgeving en kennis van vereisten.  Dit gaat vaak verder dan louter studies uitvoeren. Charles River is een CRO die gegevens kan beheren, analyseren, integreren en interpreteren om te helpen bij het navigeren  in het land van registratie door kritische adviezen te geven op basis van resultaten en kennis van de overheden.


ERBC - European Research Biological Center

European Research Biological Center (ERBC) articulates the technical, scientific and regulatory expertise, know-how and track record required for non-clinical studies of any type of drug candidate, from preclinical proof-of-concept to market.

Offering a comprehensive range of experimental capabilities, preclinical models, regulatory pre-IND package and consultancy services, ERBC allows drug discovery and chemical industry professionals to de-risk innovation and enhance R&D productivity.

With highly qualified teams in France and Italy, ERBC is offering a customer-centric approach while committed in improving all aspects of non-clinical study design and conduct, combining the 3Rs and considering animal well-being as a priority.

https://www.erbc-group.com